Οι σύγχρονες κατασκευές δωμάτων απαιτούν υψηλή μόνωση, ακεραιότητα και ανθεκτικότητα. Τα συγκολλητικά συστήματα SikaForce® και SikaMelt® έχουν την ευελιξία να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα απαιτήσεων για όλους τους τύπους πανέλων και μεμβρανών δωμάτων.

Λύσεις για πανέλα οροφής, δωμάτων και μεμβράνες κάθε τύπου

Insulated foam panel roofing system

Τα συγκολλημένα συστήματα δωμάτων παρέχουν μόνωση, έλεγχο απώλειας θερμότητας και ταυτόχρονα έλεγχο της υγρασίας ή στεγανοποίηση του κελύφους του κτιρίου.

Η σειρά συγκολλητικών SikaForce® και SikaMelt® διασφαλίζουν πως υπάρχει το βέλτιστο προϊόν για τις ανάγκες σας.

Οι αντιδρούσες θερμόκολλες προσφέρουν άμεση επεξεργασία επίπεδων, ελασματοποιημένων υποστρωμάτων, άμεσα μετά τη συγκόλλησή τους.

Τα υγρά πολυουρεθανικά συγκολλητικά, 1, 2 ή 3 συστατικών, είναι κατάλληλη για ανισόσταθμα ή ανοιχτά υποστρώματα, όπως πετροβάμβακα.

Τα συγκολλητικά πίεσης HMPSA είναι κατάλληλα για αυτοκόλλητες ταινίες που χρησιμοποιούνται στις ραφές σε συστήματα στεγανοποίησης με μεμβράνες.

 

Όταν απαιτούνται λύσεις για συγκολλητικά εφαρμοζόμενα σε δώματα, η Sika διαθέτει ένα μεγάλο εύρος συγκολλητικών ευαίσθητων σε πίεση για να καλύψει τις ανάγκες σας.  

Ισχυρή και σταθερή συγκόλληση για άμεση στερέωση

Χαμηλή θερμοκρασία λειτουργίας, διευκολύνοντας την εξωτερική χρήση

Εξαιρετικά για εφαρμογές κατασκευαστικών ταινιών
 

SikaProof A roofing membrane tape sealing solution
"Η τεχνολογία SikaMelt® υποστηρίζει τις ανάγκες μας. Χρησιμοποιούμε προϊόντα τεχνολογίας SikaMelt® HMPSA για να υποστηρίξουμε τις επιδόσεις χειρισμού και σφράγισης των μεμβρανών SikaProof® A. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την απόδοση και την υπηρεσία που λαμβάνουμε." Dr. Christoph Faeh, Διευθυντής Τμήματος Συστημάτων Συγκόλλησης και Ενεμάτων

Προϊόντα Sika για πανέλα δωμάτων

SikaMelt®-675 IS

Πολυουρεθανική θερμόκολλα για ταχεία συγκόλληση θερμομονωτικών πανέλων δωμάτων.  

SikaMelt®-677 CF

Χωρίς ταξινόμηση, πολυουρεθανική θερμόκολλα με μεγάλο εύρος πρόσφυσης για ελασματοποιημένα στοιχεία θερμομόνωσης δωμάτων.  

Σειρά SikaForce®-7110

Εύκολο στη χρήση, πολυουρεθανικό συγκολλητικό που ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία για ελασματοποιημένα συστήματα πάνελ δωμάτων.