Η Sika παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις προϊόντων, για κάθε είδους κτιριακής κατασκευής και υποδομής. Οι προϊοντικές λύσεις της Sika, από τη στεγανοποίηση του υπόγειου έως και τα κορυφαία συστήματα υγρομόνωσης δωμάτων καθώς και οποιαδήποτε άλλη κατασκευαστική εφαρμογή και πρόκληση, αντιπροσωπεύουν μια κληρονομιά πάνω από 100 ετών καινοτομίας και ηγετικής θέσης στην αγορά.

Τυπικές εφαρμογές

Εξερευνήστε την πόλη Sika και ακολουθήστε τον σύνδεσμο στην τυπική εφαρμογή που σας ενδιαφέρει για να μάθετε περισσότερα 

Cosntruction workers in the El Teniente Mine in Chile

Σήραγγες & μεταλλευτικές δραστηριότητες

Ένα από τα κύρια ζητήματα που έπρεπε να αντιμετωπιστούν κατά το σχεδιασμό και το χειρισμό του μείγματος ήταν η αυξημένη θιξοτροπία του εκτοξευόμενου σκυροδέματος, χαρακτηριστικό που βελτιώθηκε ιδιαίτερα με την ενσωμάτωση στο μείγμα του ειδικού υπερρευστοποιητή, ειδικά σχεδιασμένου για εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, Sika® ViscoCrete® SC-360. Οι δοκιμές επί τόπου στο έργο υπό πραγματικές συνθήκες κατασκευής επιβεβαίωσαν τη βελτίωση της αντλησιμότητας του μείγματος, διευκολύνοντας τη διαδικασία σκυροδέτησης και καθιστώντας την ταχύτερη και με μειωμένη φθορά εξοπλισμού (αντλίες εκτοξευόμενου σκυροδέματος). Επιπλέον, η χρήση του υπερρευστοποιητή Sika® ViscoCrete® SC-360 επέτρεψε τη μείωση της περιεκτικότητας σε νερό του μείγματος (ενεργός λόγο Νερού/Τσιμέντο) και τη μείωση της ποσότητας τσιμέντου του μείγματος, χωρίς απώλεια των πρώιμων και τελικών αντοχών και ταυτόχρονα με μειωμένη αναπήδηση, βελτιώνοντας σημαντικά το κόστος του εκτοξευόμενου σκυροδέματος.

'Εργα αναφοράς στην Ελλάδα

Τύπος Έργου

Ξενοδοχείο Χώρος πολιτισμού Βιομηχανικό κτίριο Υποδομή μεταφορών Πισίνα Εμπορικό κέντρο Χώρος στάθμευσης Μονάδα επεξεργασίας τροφίμων Γραφεία Κατοικία Αθλητισμός & αναψυχή Σήραγγα Γέφυρα Δημόσιο κτίριο Εκπαιδευτικό ίδρυμα Ενέργεια Χώρος υγειονομικής περίθαλψης Εξόρυξη Οδοποιία Υποδομές ύδρευσης Ανεμογεννήτριες

Πεδίο Εφαρμογής

Σφράγιση αρμών Υγρομόνωση Επισκευή σκυροδέματος Χημική αγκύρωση Διάστρωση δαπέδου Αποκατάσταση Στεγανοποίηση Σκυρόδεμα Πρόσμικτα σκυροδέματος Στεγανοποίηση αρμών Διάστρωση πλακιδίων Χύτευση Υγρή μεμβράνη Δομητική ενίσχυση Εποξειδικό δάπεδο Σφραγιστικό Αρμόστοκος Προστασία σκυροδέματος Αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμού Διακοσμητικό δάπεδο Επισκευή δώματος Στεγανό σκυρόδεμα Πολυουρεθανικό δάπεδο Συνθετική μεμβράνη Στεγανοποίηση υπογείων Ασφαλτική μεμβράνη Ψυχρό δώμα Έγχυτο κονίαμα Διαμόρφωση εσωτερικών επιφανειών Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα Ανόδια Ασφαλτική επίστρωση Εξωτερική θερμομόνωση Πρόσμικτα κονιαμάτων Άκαμπτη συγκόλληση Αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα Επιφανειακός σκληρυντής Συγκόλληση ξύλινου δαπέδου Βιομηχανική βαφή Παθητική πυροπροστασία Προστατευτική επίστρωση Τσιμεντοειδή δάπεδα Χημικά ανθεκτική επίστρωση Ελαστική συγκόλληση Ελαστική βαφή Πυράντοχο κονίαμα Επισκευαστικό κονίαμα δαπέδων Μονάδα επεξεργασίας τροφίμων Γεωύφασμα Υδροφοβικός εμποτισμός Ταινία
Φόρτωση...
World Map Light Grey

Σε όλα τα έργα η Sika παρέχει υποστήριξη και τεχνογνωσία

Με ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο επιτυχώς ολοκληρωμένων εφαρμογών των προϊόντων μας - όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και παγκοσμίως-, και μέσα από πολυετή τεχνική κατάρτιση & υποστήριξη τόσο στα μικρά όσο και στα μεγαλύτερα εργοτάξια είμαστε στην θέση να παρέχουμε και στο δικό σας έργο:

  • Υποστήριξη κατά τη φάση μελέτης
  • Προδιαγραφές, σχέδια και λεπτομέρειες
  • Εκπαίδευση συνεργείων εφαρμογής
  • Επί τόπου τεχνική υποστήριξη
  • Συστήματα αποδεδειγμένης ποιότητας, παγκόσμιας χρήσης