Κοινωνική ευθύνη & συμμετοχή

Social Responsibility

Η κοινωνική ευθύνη είναι βασικό συστατικό της επιτυχίας. Έχοντας επίγνωση των υποχρεώσεών της, η Sika συμμετέχει ενεργά σε έργα βιώσιμης και ανθρωπιστικής ανάπτυξης, είτε ως μέλος διεθνών οργανισμών, είτε απευθείας επί τόπου. Η κοινωνική συμμετοχή της Sika αγκαλιάζει επίσης τη χορηγία οργανώσεων και πρωτοβουλιών στους τομείς της επιστήμης, του πολιτισμού και του αθλητισμού.

Εθελοντισμός

Sika Tanzania volunteering for a scholl project

Η Sika υποστηρίζει σθεναρά την εθελοντική εργασία και την κοινωνική προσφορά σε ό,τι αφορά στις κοινωνικές δραστηριότητες και την υποστήριξη κοινωνικών ομάδων και συμπολιτών μας σε ανάγκη. Η Sika Hellas εμψυχώνει τους εργαζόμενούς της να ανακαλύπτουν τη χαρά της ανιδιοτελούς προσφοράς και την κοινωνική εξωστρέφεια, που τελικά οδηγεί στο να ανακαλύπτουμε όλοι μαζί νέες πτυχές του εαυτού μας, αλλά και μία νέα οπτική μέσω άγνωστων καταστάσεων.