Οι παραγωγοί οικιακών συσκευών οδηγούνται από το κίνητρο του νέου σχεδιασμού και της αυξημένης αποδοτικότητας προϊόντος, σε συνδυασμό με βελτιστοποίηση κόστους. Η Sika προσφέρει λύσεις προστιθέμενης αξίας για συγκόλληση, σφράγιση και ηχοαπόσβεση, για να υποστηρίξει τους πελάτες της να ξεπεράσουν αυτές τις προκλήσεις.

Συγκολλητικά, σφραγιστικά και ειδικά τεμάχια ηχοαπόσβεσης για οικιακές συσκευές

είναι κορυφαίος συνεργάτης των παραγωγών οικιακών συσκευών για λύσεις σφράγισης, συγκόλλησης και ηχοαπόσβεσης. Το παγκόσμιο δίκτυο ειδικών της Sika, σας υποστηρίζει στην αξιολόγηση, δοκιμή και ολοκλήρωση λύσεων για συσκευές πλύσης, ξήρανσης, ψύξης και μαγειρέματος.

Ανεξάρτητα εάν αφορά νέες πλατφόρμες ή για τη βελτίωση της υφιστάμενης παραγωγής, στόχος μας είναι να σας στηρίξουμε με αξιόπιστα προϊόντα και αλυσίδες εφοδιασμού για βελτιστοποίηση διαδικασιών και κόστους, αύξηση της άνεσης ή διευκόλυνση νέων σχεδιαστικών επιλογών.

Application of adhesive with a robot
ΟΙ ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ 4 ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
εμπιστεύονται τη Sika για αυξημένη ανθεκτικότητα σε νέους σχεδιασμούς
50% ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ
με προϊόντα SikaMelt®

Εφαρμογές οικιακών συσκευών

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ   

Συγκόλληση των διαφόρων συστημάτων που προσαρμόζονται και σφράγιση αρμών σε κουζίνες και κεραμικές εστίες.  

 

Πλεονεκτήματα συστήματος  

 • Εξάλειψη μηχανικής στερέωσης του καλύμματος
 • Μεγάλο εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας
 • Αύξηση παραγωγής
 • Ευρεία πρόσφυση σε πολλά υποστρώματα με ελάχιστη προετοιμασία επιφάνειας
 • Διασφάλιση ανθεκτικότητας και στεγανότητας
 • Απλοποίηση της αυτοματοποίησης της παραγωγής  

 

Συνιστώμενα προϊόντα

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΤΖΑΜΙΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ  

Συγκόλληση συστημάτων στερέωσης και στοιχείων συναρμολόγησης στην πόρτα του φούρνου.

 

Πλεονεκτήματα συστήματος  

 

 • Εξαλείφει τη μηχανική στερέωση
 • Επιπλέον ελευθερία για ελκυστικά σχέδια
 • Διασφάλιση ανθεκτικότητας χάρις στο δομικό συγκολλητικό
 • Αύξηση παραγωγής
 • Απλοποίηση της αυτοματοποίησης της παραγωγής
 • Διαθέσιμα προϊόντα με πολλαπλές ταχύτητες ωρίμανσης  

 

Συνιστώμενα προϊόντα  

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ
 

Συγκόλληση γωνιακού βραχίονα και εξαρτημάτων συρταριών.

 

Πλεονεκτήματα συστήματος  

 • Γρήγορη συναρμολόγηση είναι εφικτή με την εξάλειψη της μηχανικής στερέωσης
 • Λιγότερα βήματα επεξεργασίας και χειρισμός μικρών τεμαχίων
 • Ανθεκτικό σύστημα σύνδεσης

 

Συνιστώμενα προϊόντα   

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΕΙΣ

 

Σταθεροποίηση και ενίσχυση χειρολαβών, καθώς και γενικές εφαρμογές σφράγισης, όπως σφράγιση σωληνώσεων.  

 

Πλεονεκτήματα συστήματος  

 • Απλή εφαρμογή
 • Πρόσφυση σε μεγάλο εύρος υποστρωμάτων
 • Υψηλή ανθεκτικότητα  Συνιστώμενα προϊόντα

 

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΚΑΜΠΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  

Συγκόλληση της θήκης του ψυγείου ή των ενισχυτικών ράβδων για να μειωθούν οι απαιτήσεις θερμοσυγκόλλησης και να αυξηθεί η σταθερότητα της θήκης.

 

Πλεονεκτήματα συστήματος  

 • Ελαχιστοποίηση σημείων θερμοσυγκόλλησης
 • Δομική συγκόλληση και στεγανοποίηση σε μία εφαρμογή
 • Αυξημένη ακαμψία του σώματος και μείωση της διάβρωσης

 

Συνιστώμενα προϊόντα  

SikaPower®-415 P1
Εύκαμπτο, ενός συστατικού, θιξοτροπικό, εφαρμοζόμενο εν ψυχρώ, σφραγιστικό που ωριμάζει με τη θερμότητα, βάσεως εποξειδικής ρητίνης υβριδικής τεχνολογίας 

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  

Συγκόλληση του πίνακα ελέγχου με το πλαίσιο συναρμολόγησης  

 

Πλεονεκτήματα συστήματος  

 • Είναι εφικτή η πλήρης αυτοματοποίηση
 • Διασφαλισμένη ανθεκτικότητα
 • Ενδιάμεση εφαρμογή
 • Οικονομικά αποδοτική λύση έναντι ταινιών

 

Συνιστώμενα προϊόντα  

SikaMelt®-9675 IS
Αντιδρούσα θερμόκολλα με παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο, για πλήρη αυτοματοποίηση και υψηλής απόδοσης παραγωγικότητα  

 

ΗΧΟΑΠΟΣΒΕΣΗ  

Ηχοαπόσβεση κτυπογενών θορύβων χαλκοσωλήνων και ψυκτικών θαλάμων.  

 

Πλεονεκτήματα συστήματος  

 • Παρέχει καλές ιδιότητες πλήρωσης κενών
 • Εύκολη στερέωση των επενδύσεων, ανεξαρτήτως σχήματος
 • Καλή πρόσφυση σε όλα τα μέταλλα χωρίς αστάρι
 • Χωρίς οσμή, καμία διάβρωση ή ρύπανση σε επαφή με σωλήνες χαλκού και βαφές
 • Εξαιρετική μείωση θορύβου σε λεπτή στρώση  

 

Συνιστώμενα προϊόντα  

SikaDamp® VTS-15
Προδιαμορφωμένα βουτυλικά πανάκια με αντοχή σε θερμότητα (με επένδυση φύλλου αλουμινίου)  

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΩΝ  

Συγκόλληση διακοσμητικών υαλοπινάκων ή καλυμμάτων πρόσοψης σε πλαστικά ή μεταλλικά πλαίσια πορτών  

 

Πλεονεκτήματα συστήματος  

 • Πρόσφυση σε πλαίσια από γυαλί και πλαστικό με υψηλή αρχική αντοχή και ταχεία ωρίμανση
 • Οικονομική λύση έναντι ταινιών και ελευθερία σχεδιασμού
 • Κατάλληλο για πλήρως αυτοματοποιημένες διαδικασίες

 

Συνιστώμενα προϊόντα  

SikaMelt®-9675 IS
Αντιδρούσα θερμόκολλα με μεγάλο χρόνο ενέργειας, για πλήρως αυτοματοποιημένες διαδικασίες υψηλής παραγωγικότητας  

Sikaflex®-250 PC

Εν θερμώ εφαρμοζόμενο συγκολλητικό με εξαιρετικά χαρακτηριστικά εφαρμογής.

 

ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΡΑΦΩΝ  

 

Σφράγιση ραφών πριν τη θερμομόνωση με ενέματα αφρών  

Πλεονεκτήματα συστήματος  

 • Οικονομικά αποδοτική λύση έναντι ταινιών, μπορούν να διογκωθούν έως και 60% για περαιτέρω μείωση του μοναδιαίου κόστους
 • Χειροκίνητη ή πλήρως αυτοματοποιημένη εφαρμογή, εφαρμόσιμη σε οποιαδήποτε μορφή και γεωμετρία για ελευθερία σχεδιασμού
 • Η υψηλή αντοχή συγκόλλησης ακόμη και σε ζεστές συνθήκες, αντοχή σε υψηλή πίεση και θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της έγχυσης

 

Συνιστώμενα προϊόντα  

SikaMelt®-9285
Υψηλής απόδοσης θερμόκολλα πίεσης  

 

ΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ  

 

Σφράγιση και συγκόλληση μονωμένων γυάλινων πορτών για εμπορικής χρήσης ψυγεία, με πρωτογενή και δευτερογενή σφράγιση.  

 

Πλεονεκτήματα συστήματος  

 • Καλή πρόσφυση στα πλαίσια γυαλιού και πλαστικού
 • Υψηλή ανθεκτικότητα και αντοχή σε υπεριώδη ακτινοβολία
 • Κατάλληλο για αυτοματοποιημένη εφαρμογή
 • Αποδεδειγμένη τεχνολογία IG

 

Συνιστώμενα προϊόντα  

 

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΑΝΩ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
 

Συγκόλληση του άνω πλαισίου στο πλαστικό πλαίσιο για ταχεία παραγωγική διαδικασία.  

 

Πλεονεκτήματα συστήματος  

 • Οικονομικά αποδοτική λύση έναντι ταινίας και υγρού πολυουρεθανικού διαλύματος δύο συστατικών, με λιγότερη κατανάλωση κόλλας
 • Είναι δυνατή η πλήρως αυτοματοποιημένη εφαρμογή
 • Υψηλή τελική αντοχή και ευελιξία, χειρισμός εντός δευτερολέπτων
 

Συνιστώμενα προϊόντα  

SikaMelt®-9678
Αντιδρούσα πολυουρεθανική θερμόκολλα για σύντομους κύκλους παραγωγής  

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΑΝΩ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
 

Συγκόλληση του άνω πλαισίου στο πλαστικό πλαίσιο για ταχεία παραγωγική διαδικασία. 

 

Πλεονεκτήματα συστήματος  

 • Οικονομικά αποδοτική λύση έναντι ταινίας και υγρού πολυουρεθανικού διαλύματος δύο συστατικών, με λιγότερη κατανάλωση κόλλας
 • Είναι δυνατή η πλήρως αυτοματοποιημένη εφαρμογή
 • Υψηλή τελική αντοχή και ευελιξία, χειρισμός εντός δευτερολέπτων
 

Συνιστώμενα προϊόντα  

SikaMelt®-9678
Αντιδρούσα πολυουρεθανική θερμόκολλα για σύντομους κύκλους παραγωγής

ΣΥΚΟΛΛΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ
 

Συγκόλληση πίνακα ελέγχου για συναρμολόγηση πλαισίου ή πόρτας  

 

Πλεονεκτήματα συστήματος  

 • Πλήρης αυτοματοποίηση είναι δυνατή
 • Διασφαλισμένη ανθεκτικότητα
 • Εφαρμογή εντός της παραγωγικής διαδικασίας
 • Οικονομική λύση έναντι ταινιών

 

Συνιστώμενα προϊόντα  

SikaMelt®-9675 IS
Αντιδρούσα πολυουρεθανική θερμόκολλα με μεγάλο χρόνο ενέργειας, για πλήρως αυτοματοποιημένες διαδικασίες υψηλής παραγωγικότητας  

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
 

Συγκόλληση πίνακα ελέγχου για συναρμολόγηση πλαισίου ή πόρτας  

 

Πλεονεκτήματα συστήματος  

 • Πλήρης αυτοματοποίηση είναι δυνατή
 • Διασφαλισμένη ανθεκτικότητα
 • Εφαρμογή εντός της παραγωγικής διαδικασίας
 • Οικονομική λύση έναντι ταινιών

 

Συνιστώμενα προϊόντα  

SikaMelt®-9675 IS
Αντιδρούσα πολυουρεθανική θερμόκολλα με μεγάλο χρόνο ενέργειας, για πλήρως αυτοματοποιημένες διαδικασίες υψηλής παραγωγικότητας

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
 

Συγκόλληση πίνακα ελέγχου για συναρμολόγηση πλαισίου ή πόρτας  

 

Πλεονεκτήματα συστήματος  

 • Πλήρης αυτοματοποίηση είναι δυνατή
 • Διασφαλισμένη ανθεκτικότητα
 • Εφαρμογή εντός της παραγωγικής διαδικασίας
 • Οικονομική λύση έναντι ταινιών

 

Συνιστώμενα προϊόντα  

SikaMelt®-9675 IS
Αντιδρούσα πολυουρεθανική θερμόκολλα με μεγάλο χρόνο ενέργειας, για πλήρως αυτοματοποιημένες διαδικασίες υψηλής παραγωγικότητας

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ
 

Συγκόλληση του αντισταθμιστικού βάρους για αντικατάσταση μηχανικής στερέωσης  

 

Πλεονεκτήματα συστήματος  

 • Λιγότερες κορυφές τάσεων και καλύτερη κατανομή φορτίου
 • Ενισχυμένη ηχοαπόσβεση κραδασμών και θορύβων
 • Σημαντική εξοικονόμηση κόστους: επιτρέπει την πλήρη αυτοματοποιημένη παραγωγή υψηλής ταχύτητας

 

Συνιστώμενα προϊόντα  

Sikaflex®-254
1-συστατικού πολυουρεθανικό συγκολλητικό που μπορεί να επιταχυνθεί με SikaBooster®

Sikaflex®-554
1-συστατικού συγκολλητικό STP που μπορεί να επιταχυνθεί με SikaBooster®

ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ
 

Σφράγιση και συγκόλληση μονωμένων υαλοπινάκων για εμπορικής χρήσης ψυγεία με πρωτογενή και δευτερογενή σφράγιση  

 

Πλεονεκτήματα συστήματος  

 • Εύκολα στην εφαρμογή, ωρίμανση χωρίς θερμότητα
 • Μεγάλο εύρος πρόσφυσης και καλή αντοχή σε γήρανση
 • Πλαστικό προϊόν, που δεν κρεμάει και δεν τρέχει

 

Συνιστώμενα προϊόντα  

SikaLastomer® -710
Βουτυλική πάστα που δεν κρεμάει  

ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ
 

Σφράγιση και συγκόλληση μονωμένων υαλοπινάκων για εμπορικής χρήσης ψυγεία με πρωτογενή και δευτερογενή σφράγιση  

 

Πλεονεκτήματα συστήματος  

 • Εύκολα στην εφαρμογή, ωρίμανση χωρίς θερμότητα
 • Μεγάλο εύρος πρόσφυσης και καλή αντοχή σε γήρανση
 • Πλαστικό προϊόν, που δεν κρεμάει και δεν τρέχει

 

Συνιστώμενα προϊόντα  

SikaLastomer® -710
Βουτυλική πάστα που δεν κρεμάει  

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΟΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΩΝ
 

Περιορισμός μετάδοσης θορύβων χρησιμοποιώντας πανάκια απορρόφησης δονήσεων και ήχων  

 

Πλεονεκτήματα συστήματος  

 • Προσαρμοσμένο σχήμα
 • Είναι δυνατή η πλήρης αυτοματοποίηση
 • Εξειδικευμένα για χάλυβα και πλαστικό υπόστρωμα

 

Συνιστώμενα προϊόντα  

SikaDamp® -108 και SikaDamp® -115
Φύλλα με ειδική κόλλα και αυτοκόλλητα, για απορρόφηση δονήσεων και θορύβων  

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΟΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΩΝ
 

Περιορισμός μετάδοσης θορύβων χρησιμοποιώντας πανάκια απορρόφησης δονήσεων και ήχων  

 

Πλεονεκτήματα συστήματος  

 • Προσαρμοσμένο σχήμα
 • Είναι δυνατή η πλήρης αυτοματοποίηση
 • Εξειδικευμένα για χάλυβα και πλαστικό υπόστρωμα

 

Best recommended products

SikaDamp® -108 και SikaDamp® -115
Φύλλα με ειδική κόλλα και αυτοκόλλητα, για απορρόφηση δονήσεων και θορύβων  

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
 

Συγκόλληση και χύτευση της μονάδας συμπύκνωσης θερμότητας

 

Πλεονεκτήματα συστήματος  

 • Καλές ιδιότητες πλήρωσης κενών και πρόσφυση σε ένα ευρύ φάσμα υποστρωμάτων
 • Καλή αντοχή σε γήρανση και χημικά
 • Ωρίμανση σε θερμοκρασία δωματίου, με τεχνολογία χωρίς διαλύτες

Συνιστώμενα προϊόντα  

SikaForce®-1710/1600
2-συστατικών, πολυουρεθανικό συγκολλητικό χαμηλού ιξώδους δομικών εφαρμογών  

SikaMelt®-9185 IA
Θερμόκολλα πολυολεφίνης, χαμηλής πυκνότητας  

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΑΝΩ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
 

Συγκόλληση του ανώτερου πάνελ στο πλαστικό πλαίσιο για ταχεία παραγωγική διαδικασία. 

 

Πλεονεκτήματα συστήματος  

 • Οικονομικά αποδοτική λύση έναντι ταινίας και υγρού πολυουρεθανικού διαλύματος δύο συστατικών, με λιγότερη κατανάλωση κόλλας
 • Είναι δυνατή η πλήρως αυτοματοποιημένη εφαρμογή
 • Υψηλή τελική αντοχή και ευελιξία, χειρισμός εντός δευτερολέπτων
 

Συνιστώμενα προϊόντα  

SikaMelt®-9678
Αντιδρούσα πολυουρεθανική θερμόκολλα για σύντομους κύκλους παραγωγής

ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
 

Συγκόλληση και σφράγιση οπίσθιου τοιχώματος ή πυθμένα.

 

Πλεονεκτήματα συστήματος  

 • Διαδικασία υψηλής αποδοτικότητας
 • Λιγότερες κορυφές τάσεων και καλύτερη κατανομή φορτίου
 • Ηχοαπόσβεση θορύβου και κραδασμών

 

Συνιστώμενα προϊόντα  

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
 

Συγκόλληση πίνακα ελέγου για συναρμολόγηση πλαισίων ή πορτών  

 

Πλεονεκτήματα συστήματος  

 • Πλήρης αυτοματοποίηση είναι δυνατή
 • Διασφαλισμένη ανθεκτικότητα
 • Ενδιάμεση εφαρμογή
 • Οικονομική λύση έναντι ταινιών

 

Συνιστώμενα προϊόντα  

SikaMelt®-9675 IS
Αντιδρούσα πολυουρεθανική θερμόκολλα με μεγάλο χρόνο ενέργειας, για πλήρη αυτοματοποίηση και υψηλή δυναμικότητα παραγωγής  

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΩΝ  

Συγκόλληση διακοσμητικών υαλοπινάκων ή καλυμμάτων πρόσοψης σε πλαστικά ή μεταλλικά πλαίσια πορτών  

 

Πλεονεκτήματα συστήματος  

 • Πρόσφυση σε πλαίσια από γυαλί και πλαστικό με υψηλή αρχική αντοχή και ταχεία ωρίμανση
 • Οικονομική λύση έναντι ταινιών και ελευθερία σχεδιασμού
 • Κατάλληλο για πλήρως αυτοματοποιημένες διαδικασίες

 

Συνιστώμενα προϊόντα  

SikaMelt®-9675 IS
Αντιδρούσα θερμόκολλα με μεγάλο χρόνο ενέργειας, για πλήρως αυτοματοποιημένες διαδικασίες υψηλής παραγωγικότητας  

Sikaflex®-250 PC
Εν θερμώ εφαρμοζόμενο συγκολλητικό με εξαιρετικά χαρακτηριστικά εφαρμογής.

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΗΚΩΝ
 

Συγκόλληση άκαμπτων στοιχείων και μεταλλικών πλαισίων  

 

Πλεονεκτήματα συστήματος  

 • Η ελαστική συγκόλληση μπορεί να απορροφήσει κραδασμούς και θόρυβο ενώ ενισχύει και σταθεροποιεί το περίβλημα
 • Ελάχιστες κορυφές τάσης στο μεταλλικό πλαίσιο, αποτρέποντας το σκίσιμο και τη στρέβλωση
 • Εξοικονόμηση υλικού και εργασίας

 

Συνιστώμενα προϊόντα  

Sikaflex®-254
1-συστατικού πολυουρεθανικό συγκολλητικό που μπορεί να επιταχυνθεί με SikaBooster®

ΗΧΟΑΠΟΣΒΕΣΗ
 

Μείωση θορύωου για αυξημένη άνεση με φύλλα επενδεδυμένα με θερμόκολλες  

 

Πλεονεκτήματα συστήματος  

 • Οικονομικά αποδοτική λύση
 • Εύκολη εφαρμογή με αυτόματη τεχνολογία pick-and-place
 • Προσαρμοσμένο σχήμα

 

Συνιστώμενα προϊόντα  

SikaDamp®-110 και SikaDamp®-120
Οικονομικά αποδοτικά φύλλα επενδεδυμένα με θερμόκολλα σε διάφορα πάχη και βάρη  

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ
 

Συγκόλληση γωνιακού βραχίονα των μπροστινών επενδύσεων

 

Πλεονεκτήματα συστήματος  

 • Είναι εφικτή ταχύτερη συναρμολόγηση  με την εξάλειψη της μηχανικής στερέωσης
 • Λιγότερα βήματα στη διαδικασία και χειρισμός μικρών τεμαχίων
 • Ανθεκτικό σύστημα συναρμογής

 

Συνιστώμενα προϊόντα