Πέρα από την προμήθεια υλικών και προϊόντων, από το σχεδιασμό έως τη διαδικασία βελτιστοποίησης και επικύρωσης

Η Sika αναπτύσσει λύσεις συγκόλλησης, σφράγισης, ηχοαπόσβεσης, ενίσχυσης και προστασίας σε στενή συνεργασία με τους πελάτες της. Η Sika υποστηρίζει την εφαρμογή νέων τεχνικών λύσεων, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών προδιαγραφής και πιστοποίησης, μαζί με την έρευνα και ανάπτυξη, το τεχνικό τμήμα και το μάρκετινγκ. Με αυτήν την κεντρικά οργανωμένη, αλλά περιφερειακά προσαρμοσμένη προσέγγιση μεταξύ ομάδων, μπορεί να διασφαλιστεί η ομαλή εξέλιξη της γκάμας των προϊόντων μας, διευρύνοντας την τεχνολογική ηγεσία μέσω του προσδιορισμού των τάσεων και της εφαρμογής.

Η ακρίβεια και η υψηλή ποιότητα είναι βασικές αξιώσεις για τα κέντρα δοκιμών Sika

Συγκολλητικά και σφραγιστικά προσανατολισμένα στην εφαρμογή, καθώς και καινοτόμες μέθοδοι παραγωγής είναι επί του παρόντος σε υψηλή ζήτηση, κάτι που απαιτεί σχεδιασμό και υποστήριξη εφαρμογών. Οι τεχνικοί της Sika επαληθεύουν τη σωστή πρόσφυση των υλικών σε υποστρώματα των πελατών. Τα κέντρα δοκιμών Sika σε όλο τον κόσμο επικεντρώνονται στην ακρίβεια και την υψηλή ποιότητα, καθώς αυτά είναι προαπαιτούμενα για την επίτευξη αντιπροσωπευτικών και αξιόπιστων αποτελεσμάτων δοκιμών.

Οι ομάδες μας βοηθούν από την ιδέα και σε όλο στάδιο του σχεδιασμού και μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου.

Εξέλιξη

Ανάπτυξη λύσεων σφράγισης, συγκόλλησης, προστασίας, ενίσχυσης και απόσβεσης καθοδηγούμενων από την αγορά

Ένα παγκόσμιο δίκτυο κέντρων τεχνολογίας εξασφαλίζει την εγγύτητα με τους πελάτες
 

Research & Development

Έλεγχος

Βελτιωμένες δοκιμές για να διασφαλιστεί η καταλληλότητα και η τεχνογνωσία των προϊόντων

Οργάνωση δοκιμής και αντοχής υλικών, συγκεκριμένα για έργα, από εξειδικευμένα εργαστήρια ανά τον κόσμο
 

Technician testing material samples in a technical laboratory

Σχεδιασμός και οργάνωση

Παροχή τεχνικής τεκμηρίωσης για την υποστήριξη προσομοίωσης σχεδιασμού και διαδικασιών κατασκευής

Παροχή συγκεκριμένων δεδομένων προϊόντος και σχετικής πιστοποίησης για περαιτέρω μηχανικές αξιολογήσεις

 
Design and Planning of the adhesive application process

Υποστήριξη διαδικασίας

Βοηθώντας στον προσδιορισμό της βέλτιστης προσαρμογής για τις εγκαταστάσεις παραγωγής, δημιουργώντας παρόμοιες διαδικασίες παραγωγής εσωτερικά

Υποστήριξη πελατών ανεξάρτητα με την αξιολόγηση και ρύθμιση εξοπλισμού, όπως αντλίες και δοσομετρικές μονάδες, έως και πλήρως αυτοματοποιημένα κελιά

 
Design and Planning of the adhesive application process

Υλοποίηση λύσεων προϊόντων και διαδικασιών

Υποστήριξη πελατών κατά την εφαρμογή των συγκεκριμένων λύσεων για προϊόντα και διαδικασίες

Παροχή προσαρμοσμένων εκπαιδευτικών εφαρμογών και προϊόντων

 
Design and Planning of the adhesive application process

Τα Κέντρα Τεχνικής Εξυπηρέτησης της Sika βρίσκονται σε όλο τον κόσμο και είναι αφιερωμένα στην παροχή βέλτιστων πρακτικών επιλογής, επικύρωσης και εφαρμογής υλικών διεργασίας Sika. Όντωας κοντά στους πελάτες μας, το Τεχνικό Τμήμα της Sika παρέχει τη βέλτιστη επικοινωνία και κατανόηση της τοπικής γλώσσας σε όλη την ανάπτυξη της τεχνικής εφαρμογής.

Ακουστικές δοκιμές για τη μείωση του θορύβου και των δονήσεων

Τα οχήματα και οι συσκευές μπορούν να αξιολογηθούν ως προς τον θόρυβο και τους κραδασμούς χρησιμοποιώντας μια πλήρη σουίτα ημι-ανηχητικών και αιθουσών αντήχησης.

Τα ακουστικά κέντρα δοκιμών στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ διαθέτουν ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων δοκιμής υλικών, όπως:

Ηχοαπορρόφηση
Απόσβεση κραδασμών
Απώλεια μετάδοσης ήχου
 

 

Οι εκτεταμένες δοκιμές για εφαρμογές πελατών αποτελούν τη βάση για ανθεκτικές και ασφαλείς λύσεις. Οι τεχνικές συμβουλές, η μηχανική υπεροχή και η τεχνογνωσία της εφαρμογής συμπληρώνουν την εξυπηρέτηση πελατών.

Sika acoustic test center in worms performing tests on a car

Συμβουλές της Sika για την επιλογή ιδανικού εξοπλισμού για την επίτευξη της καλύτερης απόδοσης

Η Sika δεν προσφέρει μόνο την καλύτερη δυνατή προσαρμογή προϊόντος για τους πελάτες, αλλά επίσης διασφαλίζουμε ότι ο εξοπλισμός είναι κατάλληλος για τις ανάγκες των πελατών και επιτυγχάνει βέλτιστα αποτελέσματα στη γραμμή παραγωγής. Αυτό βοηθά τους πελάτες μας να εισάγουν υλικά επεξεργασίας πολύ πιο γρήγορα και με ασφαλή τρόπο.

Μαζί με τη μακροπρόθεσμη συνεργασία μας με κατασκευαστές τεχνολογιών διανομής και διαχείρισης, προχωρούμε σε καινοτομίες εξοπλισμού επεξεργασίας για να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή λύση. Ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για μη αυτόματη ή αυτόματη υποστήριξη εφαρμογών, χάρις στο παγκόσμιο δίκτυο ειδικών μας, είμαστε σε θέση να παρέχουμε γρήγορη και αξιόπιστη εξυπηρέτηση πελατών.

Technical Enggineer testinga pump equipment in a Sika test center