Οι εταιρικές δραστηριότητες της Sika περιλαμβάνουν την πρόβλεψη και την αντιμετώπιση μελλοντικών προκλήσεων μέσω παροχής αξιόπιστων, καινοτόμων, βιώσιμων και μακροχρόνιων λύσεων για τις ανάγκες της κατασκευής και της βιομηχανίας. Σε ό, τι κάνουμε, αφήνουμε τη σφραγίδα της ποιότητας, στην οποία μπορούν να στηριχθούν οι εργαζόμενοι, οι πελάτες και όλοι οι άμεσα ή έμμεσα επηρεαζόμενοι χρήστες, στοχεύοντας στην καθημερινή οικοδόμηση της εμπιστοσύνης μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών.

Η ταυτότητά μας μάς δίνει ενέργεια για καινοτομία

Η επωνυμία Sika προσδίδει στα προϊόντα που παράγουμε και διαθέτουμε στην αγορά μοναδικό χαρακτήρα και τα συνδέει με ένα συγκεκριμένο σύνολο αξιών. Το γεγονός αυτό αναγνωρίστηκε νωρίς στην ιστορία της Sika από τον ιδρυτή της Kaspar Winkler, ο οποίος επινόησε το όνομα της εταιρείας και σχεδίασε το λογότυπό της. Έχοντας αλλάξει στο ελάχιστο από τη δημιουργία του, το λογότυπο αυτό αποτελεί την επιτομή της συνέχειας και της σταθερότητας και αναγνωρίζεται σε όλο τον κόσμο ως συνώνυμο της καινοτομίας, της ποιότητας και της τεχνικής υποστήριξης.

Το λογότυπο αυτό, που συνδυάζει την επωνυμία με το εμπορικό σήμα της εταιρείας, αποδείχθηκε ένα πολύτιμο παγκόσμιο περιουσιακό στοιχείο κατά τη διάρκεια της συνεχούς επέκτασης των δραστηριοτήτων του Ομίλου Sika σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς ξεπέρασε πολιτισμικά σύνορα ως ευρέως αποδεκτό. Οι πελάτες μας σε όλο τον κόσμο μπορούν να είναι σίγουροι ότι απολαμβάνουν την ποιότητα και την εξυπηρέτηση της Sika όπου υπάρχει το εταιρικό μας λογότυπο.

 
 
Sika Logo

Προστασία εμπορικού σήματος

Λόγω της αυξημένης συναίσθησης της αξίας της εμπορικής ταυτότητας της Sika και ειδικά του λογότυπού της, η εταιρεία δίνει μεγάλη έμφαση στη συνεπή και τυποποιημένη χρήση του και στις σχετικές οδηγίες της εταιρικής της εικόνας και επαληθεύει τη συμμόρφωσή τους με αυτές. Οι διάφορες προσπάθειες που καταβάλλονται τα τελευταία χρόνια για την αντιγραφή του λογότυπου της Sika, χρησιμεύουν μόνο για να υπογραμμίσουν την τεράστια άυλη αξία του για την εταιρεία.

Η επωνυμία Sika και τα περίπου 930 εμπορικά σήματα της, όπως τα Sika® ViscoCrete®, SikaBond® ή Sikaflex®,  ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας. Εξ ου και ο κρίσιμος ρόλος της προστασίας των εμπορικών σημάτων ως διαχειριστικό έργο, που πραγματοποιείται τόσο παγκόσμια, σε επίπεδο Ομίλου, όσο και τοπικά, σε εθνικό επίπεδο θυγατρικής Sika. Συνολικά, η Sika αρίθμησε 11.383 καταχωρίσεις εμπορικών σημάτων σε 165 χώρες στο τέλος του 2018. Η Sika παρακολουθεί συνεχώς τα εμπορικά σήματα που έχει στο ενεργητικό της και λαμβάνει τα κατάλληλα νομικά μέτρα σε περιπτώσεις παράβασης.
 

 
Sika Νέας Ζηλανδίας
Team Sika Hungary

Εταιρική κουλτούρα

Τα τρία χαρακτηριστικά στον πυρήνα του εμπορικού σήματος της Sika είναι η καινοτομία, ο προσανατολισμός στην ομάδα και η δέσμευση. Αυτά διαμορφώνουν τη συναίσθηση και τον επαγγελματισμό των εργαζομένων της Sika παγκοσμίως.

 

Γνωρίζοντας τι πρεσβεύει το εμπορικό σήμα της Sika

Η Sika ενσωματώνει πλήρως τη λογική της βασικής της πεποίθησης που ενυπάρχει στη φράση "Building Trust-Οικοδομώντας την Εμπιστοσύνη" στη στρατηγική επικοινωνίας της. Οι προεκτάσεις αυτής της πεποίθησης για τη θέση της επωνυμίας της Sika μπορούν να περιγραφούν ως εξής:  

“Τα εξειδικευμένα χημικά προϊόντα αποτελούν την επιχειρηματική μας δραστηριότητα και η εμπιστοσύνη είναι τα θεμέλια της επιτυχίας μας. Για περισσότερο από έναν αιώνα, έχουμε επικεντρωθεί στην ποιότητα των προϊόντων μας, ενώ συνεχώς φέρνουμε στη βιομηχανία που δραστηριοποιούμαστε μας ένα πνεύμα καινοτομίας. Είμαστε αφοσιωμένοι στην παροχή αξιόπιστων, καινοτόμων και μακροχρόνιων λύσεων στους πελάτες μας στους τομείς της έργων υποδομής, των κτιριακών κατασκευών και της βιομηχανίας.

Αυτό αντιπροσωπεύει πραγματικά την αξία και τον αντίκτυπο του πλήρους φάσματος των βασικών τομέων-στόχων της Sika: σφράγιση, συγκόλληση, ηχοαπόσβεση, ενίσχυση και προστασία. Όντας πρόθυμοι και ικανοί να ανταποκριθούμε στις μελλοντικές προκλήσεις των πελατών και των συνεργατών μας, παρέχουμε καινοτόμα προϊόντα με προστιθέμενη αξία, ολοκληρωμένες υπηρεσίες, τεχνική υποστήριξη από ειδικούς, καταρτισμένη εκπαίδευση και λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Είμαστε υπερήφανοι για τα επιτεύγματά μας και είμαστε πρόθυμοι να αποδείξουμε ότι η Sika είναι συνώνυμη με ποιότητα στην οποία μπορείτε να βασιστείτε.
- Δέσμευση στην αριστεία.
- Έμπνευση από την καινοτομία.
- Οικοδόμηση εμπιστοσύνης."