Η μόνωση της ταράτσας και της στέγης οποιαδήποτε κατασκευής με τα συστήματα υγρομόνωσης δωμάτων της Sika είναι αποδεδειγμένα ανθεκτικά στον άνεμο, τη βροχή, το χιόνι, το χαλάζι, την ηλιακή ακτινοβολία και άλλες περιβαλλοντικές συνθήκες, καθώς συνοδεύονται από δεκαετίες πρακτικής εμπειρίας εφαρμογής στα μεγαλύτερα ολοκληρωμένα κατασκευαστικά έργα του κόσμου.

Συστήματα υγρομόνωσης για κάθε σχεδιασμό και τύπο δώματος


Η μακροπρόθεσμη εμπειρία της Sika συνδυαστικά με την τεχνογνωσία
της αποτελούν το κλειδί για μία στεγανή στέγη. 

Διαθέτουμε ολοκληρωμένα συστήματα για τη μόνωση κάθε ταράτσας και δώματος:

Υγρές μεμβράνες εφαρμοζόμενες εν ψυχρώ (Sikalastic®, SikaFill®)
Υγρές μεμβράνες εφαρμοζόμενες εν θερμώ - Πολυουρίες (Sikalastic®)
Μεμβράνες στεγανοποίησης δωμάτων βάσεως PVC  (Sikaplan®, Sarnafil®)
Μεμβράνες στεγανοποίησης δωμάτων βάσεως TPO  (Sikaplan®, Sarnafil®)
Ασφαλτικές μεμβράνες στεγανοποίησης  (SikaShield®)
Θερμομονωτικές πλάκες & αφροί  (Sika® FoamRoof, Sikatherm®)
Γεωυφάσματα & φράγμα υδρατμών (SikaRoof® Felt, Sarnavap®)

Εκτεθειμένα δώματα

Το σύστημα υγρομόνωσης σε εκτεθειμένα δώματα εκτός από τη βασική λειτουργία της στεγανοποίησης της κτιριακής κατασκευής, πρέπει να ανθίσταται και στις περιβαλλοντικές καταπονήσεις, όπως υπεριώδη ακτινοβολία, βροχή, χαλάζι, πάγος, κ.τ.λ. Η Sika βασίζεται σε 50ετή εμπειρία, έρευνα και δοκιμές πεδίου που κάνουν εφικτή τη συνεχή εξέλιξη προϊόντων και συστημάτων. Η συνεργασία μας με τους πελάτες υποστηρίζει την εξέλιξη προϊόντων με ειδικές απαιτήσεις, όπως είναι η εφαρμογή σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες ή μόνιμη έκθεση σε υψηλά επίπεδα όζοντος.

Δώματα με επικάλυψη φορτίου

Το σύστημα οποιουδήποτε δώματος αποτελείται από διάφορες στρώσεις, κάθε μία από τις οποίες επιτελεί κάποια συγκεκριμένη λειτουργία. Για να λειτουργήσει το σύστημα σωστά και να είναι ανθεκτικό, θα πρέπει οι στρώσεις να λειτουργούν συντονισμένα μεταξύ τους και με το δομικό υπόστρωμα του δώματος ώστε το όλο σύστημα να λειτουργεί μαζί σαν ένα. Στα επίπεδα δώματα με επικάλυψη φορτίου, το γαρμπίλι προστατεύει τη μεμβράνη από την έκθεση στο περιβάλλον, διαμορφώνει μια πυράντοχη στρώση και αποτρέπει την υφαρπαγή λόγω των ανεμοπιέσεων. Το σύστημα έχει περιορισμένες απαιτήσεις συντήρησης. Έχοντας λοιπόν χαμηλό κόστος συντήρησης και τοποθέτησης, αυτό το σύστημα αποτελεί μία ιδιαίτερα οικονομική λύση.

Πράσινα δώματα

Τα δώματα με βλάστηση, ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, έχουν την ικανότητα να βελτιώνουν το κλίμα στο εσωτερικό των κτιρίων. Επιπλέον, τα πράσινα δώματα ωφελούν και τον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου, παράγοντας οξυγόνο και φιλτράροντας τον αέρα. Τα απλά δώματα με βλάστηση και οι ταρατσόκηποι έχουν επίσης ψυχολογική και κοινωνική αξία για τον άνθρωπο, καθώς πολλοί κάτοικοι πόλεων αισθάνονται ότι το σκληρό αστικό περιβάλλον σπάει τον δεσμό που έχουν με την φύση. Τα δώματα με βλάστηση είναι ένας τρόπος να συνδυαστεί η αρχιτεκτονική με τη φύση, να αναμειχθούν τα οικοδομικά υλικά με τα φυτά, να μετατραπούν άκαμπτες-σκληρές μορφές σε απαλές-μαλακές μορφές σε κίνηση. Είτε καλύπτοντας ένα τμήμα ή και όλο το δώμα, προσδίδεται στο κτίριο ένας φιλικός τόνος.

Δώματα με χρήση

Τα δώματα που σχεδιάζονται για κυκλοφορία, υφίστανται μόνιμη χρήση και επιδέχονται φορτία από την κίνηση πεζών ή και οχημάτων. Σε αυτούς τους τύπους δώματος η θερμομόνωση πρέπει να διαθέτει ικανοποιητική θλιπτική αντοχή, έτσι ώστε να μπορεί να υποδεχτεί τις αναμενόμενες φορτίσεις και η μεμβράνη του δώματος πρέπει να προστατεύεται έναντι φθοράς.

Ψυχρά δώματα

Τα ψυχρά δώματα επιτρέπουν στους ιδιοκτήτες, στους αρχιτέκτονες, στους μηχανικούς και στους συμβούλους να βελτιστοποιήσουν την ενεργειακή και περιβαλλοντική απόδοση ενός κτιρίου και συμβάλλουν σε σημαντική μείωση του φαινομένου της «αστικής θερμικής νησίδας» σε μεγαλουπόλεις. Τα ψυχρά δώματα ελαχιστοποιούν την απορρόφηση της θερμότητας λόγω ηλιακής ακτινοβολίας και συνεπώς διατηρούν τις επιφάνειες των δωμάτων ψυχρότερες. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για αυτή την εφαρμογή ανακλούν την ηλιακή ακτινοβολία (υψηλός δείκτης ηλιακής ανακλαστικότητας), ενώ την ίδια στιγμή απελευθερώνουν την απορροφούμενη θερμότητα (υπέρυθρη εκπομπή).

Συστήματα υγρών μεμβρανών

Η Sika είναι ένα από τα πρώτα και ενεργά μέλη του Συμβουλίου Αξιολόγησης Ψυχρών Δωμάτων (CRRC Cool Roof Rating Council), που ιδρύθηκε το 1998 στις ΗΠΑ, καθώς και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ψυχρών Δωμάτων (ECRC European Cool Roofs Council). Τα συστήματα Sikalastic® ελέγχονται άμεσα μετά την εφαρμογή τους και ύστερα από 3 χρόνια καιρικών επιδράσεων σε ό,τι αφορά στην ηλιακή ανακλαστικότητα και στη θερμική εμπομπή και συγκαταλέγονται στον κατάλογο του CRRC - Ευρετήριο ταξινομημένων προϊόντων. Οι υγρές μεμβράνες Sikalastic®, εφαρμοζόμενες σε απόχρωση Traffic White (RAL 9016) έχουν υψηλή ηλιακή ανακλαστικότητα και χαμηλή θερμική απορρόφηση, κάτι που συνεργεί σε υψηλό συντελεστή ηλιακής ανακλαστικότητας (SRI Solar Reflectance Index), το βασικό δείκτη της ανακλαστικότητας μίας επιφάνειας. Όσο υψηλότερος ο συντελεστής SRI, τόσο υψηλότερη η ανακλαστικότητα του δώματος και τόσο «ψυχρότερο» το δώμα.

Ανακαίνιση συστήματος υγρομόνωσης

Σε εργασίες ανακαίνισης, με στόχο τη συνολική επέκταση της διάρκειας ζωής του κτιρίου, ο τύπος του νέου συστήματος υγρομόνωσης που θα εφαρμοστεί εξαρτάται άμεσα από το υπόστρωμα, την αξιολόγηση της κατάστασης του υφιστάμενου συστήματος που έχει αστοχήσει, από το διαθέσιμο χρόνο και από τη διάρκεια ζωής του νέου συστήματος και τον προγραμματισμό συντήρησής του. Η Sika διαθέτει μία πλειάδα λύσεων, για κάθε τύπο υποστρώματος, καθώς και υπηρεσίες υποστήριξης για το σχεδιασμό και την εφαρμογή του νέου συστήματος.

Αστάρια & συμπληρωματικά υλικά συστημάτων

Όταν σχεδιάζεται ένα δώμα, ο σχεδιασμός του συστήματος υγρομόνωσης και η εκτέλεσή του αξίζουν να λάβουν τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή. Τα βοηθητικά εξαρτήματα διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στο σύστημα, είτε βοηθώντας στη σωστή λειτουργία του, είτε αναιρώντας την απόδοση του συστήματος υγρομόνωσης. Τα βοηθητικά εξαρτήματα διακρίνονται είτε σε αναπόσπαστα εξαρτήματα του συστήματος, όπως τα μέσα στήριξης, τα φύλλα διαχωρισμού και τα προδιαμορφωμένα τεμάχια ή σε δευτερεύοντα προϊόντα. Η Sika προσφέρει μια εκτεταμένη γκάμα βοηθητικών εξαρτημάτων για τις σειρές συνθετικών μεμβρανών Sikaplan® και Sarnafil®, αλλά και τις υγρές μεμβράνες ψυχρής ή εν θερμώ εφαρμογής Sikalastic®. Καθένα από τα βοηθητικά εξαρτήματα έχει σχεδιαστεί να ταιριάζει τέλεια στο σύστημα και στη λειτουργία του δώματος. Σαν μία γενική επισκόπηση, οι υποκατηγορίες που παρατίθενται παρουσιάζουν μερικά από τα βοηθητικά εξαρτήματα της υπάρχουσας εκτεταμένης γκάμας.

Υγρομόνωση με Sika - Το κλειδί της επιτυχίας

Από τα μικρά έως τα μεγαλύτερα εργοτάξια η Sika παρέχει υποστήριξη και τεχνογνωσία

     

  • Υποστήριξη κατά τη φάση μελέτης
  • Προδιαγραφές, σχέδια και λεπτομέρειες
  • Εκπαίδευση συνεργείων εφαρμογής
  • Επί τόπου τεχνική υποστήριξη
  • Συστήματα αποδεδειγμένης ποιότητας, παγκόσμιας χρήσης
     
   
Στεγανοποίηση δώματος μουσείου με σύστημα ασφαλτικών μεμβρανών Sika® Bituseal T 
Στεγανοποίηση με καθαρή Πολυουρία Sikalastic®-8800, Κτίριο Orbit, Αθήνα
A map with all the Sika subsidiaries as of November 2021 marked

  

  

Κάθε χρόνο, περισσότερα από
100 εκατομμύρια
τετραγωνικά μέτρα μεμβρανών υγρομόνωσης δωμάτων Sika εφαρμόζονται παγκοσμίως.

*Πηγή: Επιτροπή της Ε.Ε. και Ευρωπαϊκή Ένωση ETICS (Σύνθετα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης)) 

  

  

  

Με εμπειρία
50 ετών
τα συστήματα υγρομόνωσης δωμάτων της Sika, όπως Sarnafil®, Sikaplan®, Sikalastic® και SikaBit®, αποτελούν τις πλέον αξιόπιστες και βιώσιμες λύσεις υγρομόνωσης δωμάτων.

  

  

Οι ειδικοί σε θέματα υγρομόνωσης της Sika σε περισσότερες από
85 χώρες
παγκοσμίως, υποστηρίζουν ιδιοκτήτες, μελετητές & εφαρμοστές, στην επιλογή του πλέον κατάλληλου συστήματος υγρομόνωσης, με στόχο τη μακροπρόθεσμη αποδοτικότητα.