Πού είναι πιο πιθανό να αστοχήσει η υγρομόνωση ενός δώματος; Στις ραφές και στις λεπτομέρειες φυσικά! Η αποφυγή δημιουργίας ραφών ή ενώσεων κατά την υγρομόνωση, μόνο πλεονεκτήματα μπορεί να προσφέρει σε στέγες και δώματα περίπλοκης γεωμετρίας. Αυτό καθιστάται πλέον εφικτό με χρήση υγρών μεμβρανών Sika. Τα συστήματα εφαρμόζονται τόσο σε νέες κατασκευές όσο και σε ανακαινίσεις, όταν η χρήση συνθετικών μεμβρανών αποδεικνύεται περίπλοκη ως διαδικασία και δεν μπορεί να εγγυηθεί ταχεία, αποτελεσματική και ασφαλή εφαρμογή.

Επιλέξτε τεχνολογία συστήματος εφαρμογής

  
Γραφτείτε στο newsletter μας: