Οι σειρές προϊόντων Sikaflex®, SikaHyflex®, Sikasil® και Sikacryl® έχουν σχεδιαστεί ώστε να καλύπτουν μεγάλο εύρος εφαρμογών όπως ενδεικτικά σφραγίσεις προσόψεων, προκατασκευασμένων στοιχείων σκυροδέματος, σε υαλοπετάσματα και μεταλλικές κατασκευές, σε φυσικά πετρώματα, σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, σε δάπεδα, δώματα, εσωτερικούς χώρους, σε είδη υγιεινής, πισίνες, κ.α.

Γιατί είναι σημαντική η ελαστική σφράγιση αρμών;

Τα δομικά στοιχεία της κατασκευής, όπως η πλάκα σκυροδέματος, η γυάλινη πρόσοψη, η μεμβράνη δώματος, οι μεταλλικές επικαλύψεις, γενικά δεν επιτρέπουν στο νερό, την υγρασία ή τον αέρα να εισέλθει στο κτίριο ή στη δομή. Είναι ακριβώς στους αρμούς όπου ένα κτίριο είναι πιο αδύναμο σε φαινόμενο τυχόν διαρροής ή εισροής βλαπτικών μέσων. Μόνο σωστά προδιαγεγραμμένα και επαγγελματικά εφαρμοσμένα σφραγιστικά αρμών υψηλής ποιότητας θα καταφέρουν να διατηρήσουν το κτίριο ή τη δομή σας σταθερά σταθερά καθ 'όλη τη διάρκεια ζωής του.

 

Σχετικά με τα συστήματα σφράγισης αρμών Sika

  • Η Sika διαθέτει μία ευρύτατη γκάμα σφραγιστικών, με εξαιρετική πρόσφυση σε πλειάδα κατασκευαστικών υλικών, συμπεριλαμβάνοντας σκυρόδεμα, τοιχοποιία, ξύλο, βαμμένα ή γαλβανισμένα μέταλλα, χάλυβα και PVC
  • H Sika έχει πιστοποιήσει τα προϊόντα της βάσει ευρωπαϊκών και αμερικανικών προτύπων σε ό,τι αφορά στις εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC), φθαλικών ενώσεων, ισοκυανικών, κ.α. 
 
  • Εκτός από σφραγιστικά, η Sika διαθέτει μία πλειάδα βοηθητικών προϊόντων για ολοκληρωμένες
    εφαρμογές σφράγισης, όπως αστάρια, ταινίες, υλικά φινιρίσματος, κ.α.
  • Τα σφραγιστικά Sika είναι κατάλληλα για κάθε τύπο αρμών, όπως διαστολικούς και κατασκευαστικούς. Χάρις στην ευρεία γκάμα τεχνολογιών Sika, μπορούν να συνενωθούν αρμοί διαφορετικής φύσεως υλικών
 
  • Τα σφραγιστικά της Sika μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κτιριακές κατασκευές που δεσμεύονται για λήψη ειδικής έγκρισης σύμφωνα με προγράμματα πράσινης δόμησης (π.χ. LEED, BREAM, κ.α.)
   

Εξερευνήστε τις προτάσεις μας για κάθε τύπο αρμού

Σφραγιστικά αρμών κτιριακού κελύφους

Για την αποτελεσματική σφράγιση διαστολικών αρμών σε προσόψεις κτιρίων και κατασκευών που παρουσιάζουν υψηλή κινητικότητα, η πλέον αξιόπιστη λύση είναι η χρήση πολυουρεθανικής βάσης σφραγιστικών τεχνολογίας Sikaflex® και SikaHyflex®.

Σφραγιστικά ρωγμών & αρμών

Για τη σφράγιση ρηγματώσεων και αρμών πολύ μικρής κινητικότητας, τα ακρυλικής βάσης σφραγιστικά είναι τα καταλληλότερα, καθώς η απόλυτη συμβατότητά τους με τις τελικές επιστρώσεις φινιρίσματος των τοιχοποιιών, διασφαλίζει σταθερότητα κατά το χρωματισμό τους. Ρωγμές και μικρού πλάτους αρμοί όμως υπάρχουν σε διάφορα σημεία της κατασκευής. Για το λόγο αυτό, η Sika διαθέτει επίσης ειδικές αυτοκόλλητες ταινίες, αλλά και ασφαλτικής βάσης σφραγιστικά για ασφαλτόπανα και επιφάνειες με ασφαλτικές επιστρώσεις.

Πλήρωση κοιλοτήτων & κενών

Για πλήρωση και σταθεροποίηση σε αρμούς συνδέσεων γύρω από κασώματα σε παράθυρα και πόρτες, σωληνώσεις, εγκαταστάσεις εξοπλισμού αλλά και για κάθε μορφής κοιλότητες, οι ενός συστατικού διογκούμενοι αφροί πολυουρεθάνης προσφέρουν άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις με ηχομονωτικές και θερμομονωτικές ιδιότητες.

Σφραγιστικά αρμών σε γυάλινα υποστρώματα & χώρους υγρών διεργασιών

Για οικοδομικές εφαρμογές όπως σφράγιση σε υαλοπίνακες, καθώς και σε χώρους υγιεινής και υγρών διεργασιών, όπου απαιτείται αντοχή έναντι στην ανάπτυξη μυκήτων, οι τεχνολογίες σιλικόνης Sikasil® (ουδέτερης ωρίμανσης και ωρίμανσης ακετόξης) είναι οι πλέον ενδεδειγμένες.

Σφραγιστικά αρμών σε πισίνες

Για τη σφράγιση αρμών σε πισίνες, καθώς και σε χώρους αθλητικών εγκαταστάσεων με μόνιμη ή προσωρινή παρουσία νερού, η τεχνολογία των σφραγιστικών σιλικόνης αποτελεί την πλέον ανθεκτική λύση.

Σφραγιστικά δεξαμενών πόσιμου νερού

Για τη σφράγιση αρμών σε δεξαμενές, εγκαταστάσεις επεξεργασίας και αγωγούς σε επαφή με πόσιμο νερό, πρέπει να χρησιμοποιούνται σφραγιστικά που να φέρουν αποδεδειγμένες πιστοποίησεις σχετικά με την καταλληλότητά τους, από εξωτερικούς φορείς και σύμφωνα με διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα.

Σφραγιστικά πυράντοχων αρμών & διελεύσεων

Σε περιπτώσεις προδιαγραφών για προϊόντα με ειδική αντοχή σε θερμότητα και φωτιά, όπως για παράδειγμα σε πυράντοχα εξαρτήματα όλων των ειδών, σωλήνες, χρηματοκιβώτια, κ.α. χρησιμοποιούνται ειδικά σφραγιστικά που πληρούν τις εκάστοτε απαιτήσεις.

Αστάρια & βοηθητικός εξοπλισμός

Για μία σωστή σφράγιση, απαιτούνται βοηθητικά υλικά, τα οποία εξασφαλίζουν μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα, ειδικά στις πιο κρίσιμες εφαρμογές. Τα καθαριστικά προετοιμάζουν την επιφάνεια για βέλτιστη πρόσφυση του σφραγιστικού στην επιφάνεια, ενώ τα αστάρια εγγυώνται μακροπρόθεσμα καλή λειτουργία του σφραγιστικού. Για βέλτιστη διαστασιολόγιση αρμών, η Sika προσφέρει επίσης και κορδόνια υποστήριξης διαφόρων διαστάσεων, ανάλογα με το μέγεθος του αρμού.

Χρειάζεστε βοήθεια για το έργο σας;