Για εξειδικευμένες ελαστικές σφραγίσεις αρμών, όπως σε βιομηχανικούς χώρους παραγωγής και αποθήκευσης, πρατήρια καυσίμων, δεξαμενές επεξεργασίας λυμάτων, διαδρόμους σε αερολιμένες, κ.α., απαιτούνται υλικά που να πληρούν ισχύοντα διεθνή πρότυπα.
Αρμοί σε μονάδες επεξεργασίας λυμάτων & διαχείρισης καυσίμων

Ένα κατάλληλο σφραγιστικό αρμών για χώρους που περιλαμβάνουν διαχείριση έντονα ρυπογόνου φορτίου, συμβάλλουν, στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς διασφαλίζουν τη στεγανότητα του αποθηκευτικού χώρου και την αποτροπή διαρροής σε υπόγεια ύδατα.

Χώροι που απαιτούν σφραγιστικά με αυξημένη χημική αντοχή είναι:

  • Πρατήρια καυσίμων
  • Χώροι αποθήκευσης στη χημική βιομηχανία
  • Δευτερογενείς δεξαμενές συγκράτησης

Οι κύριες απαιτήσεις για ένα σφραγιστικών αρμών αυτής της τόσο εξειδικευμένης εφαρμογής είναι:
- Αντοχή σε καύσιμα και λάδια
- Υψηλή αντοχή σε συγκεκριμένα χημικά
- Υψηλή μηχανική αντίσταση
- Συμμόρφωση με συγκεκριμένες προδιαγραφές και ισχύοντα ευρωπαϊκά ή/και διεθνή πρότυπα

Μονάδα επεξεργασίας λυμάτων, Wroclaw, Πολωνία
Αρμοί σε χώρους αεροδρομίων  

Οι αρμοί σε χώρους κυκλοφορίας αεροσκαφών, όπως υπόστεγα, διάδρομοι τροχοδρόμησης, χώροι συντήρησης, πρέπει να σφραγίζονται με ειδικά πιστοποιημένο σφραγιστικό προϊόν.

Το Sikaflex®-402 Airport είναι ελεγμένο και πιστοποιημένο σύμφωνα με την Αμερικανική Ομοσπονδιακή Προδιαγραφή SS-S-200 E για χρήση σε αεροδρόμια.

Greek Airport Runways & Taxiways

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν

Χρειάζεστε βοήθεια για το έργο σας;