Για πλήρωση και σταθεροποίηση σε αρμούς συνδέσεων γύρω από κασώματα σε παράθυρα και πόρτες, σωληνώσεις, εγκαταστάσεις εξοπλισμού αλλά και για κάθε μορφής κοιλότητες, οι ενός συστατικού διογκούμενοι αφροί πολυουρεθάνης προσφέρουν άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις με ηχομονωτικές και θερμομονωτικές ιδιότητες.
Σφράγιση κοιλοτήτων με Sika Boom®

Σε πάσης φύσεως εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού ή κατασκευής, υπάρχουν σχεδόν πάντα μεγάλα κενά, αρμοί και διεισδύσεις - τα περισσότερα από τα οποία δεν είναι ορατά στην καθημερινή μας ζωή, καθώς συνήθως καλύπτονται. Συνήθως, τέτοια κενά υπάρχουν μεταξύ πλαισίων παραθύρων ή πορτών και του γύρω τοίχου, ή της περιοχής γύρω από μια διείσδυση αγωγού, για παράδειγμα. Για να γεμίσετε μόνιμα αυτές τις κοιλότητες, είναι σημαντικό αυτό να γίνει με προϊόν υψηλής ποιότητας, με στόχο να διατηρήσετε την περιοχή καλά μονωμένη, ειδικά από ακουστικής και θερμικής πλευράς. Οι διογκούμενοι πολυουρεθανικοί αφροί αποτελούν μία γρήγορη λύση, είναι εύκολοι στη χρήση και σφραγίζουν ακόμη και τα πιο ασυνήθιστου σχήματος κενά.

Επιπλέον, πολύ συχνά οι πολυουρεθανικοί αφροί χρησιμοποιούνται και για επικόλληση θερμομονωτικών πλακών, ενώ υπάρχουν και ειδικής τεχνολογίας πυράντοχοι διογκούμενοι αφροί, για συγκεκριμένες εφαρμογές που αφορούν συστήματα παθητικής πυροπροστασίας.

Ενδεικτικές εφαρμογές αφρών Sika Boom®

Application of Sika Boom Expansion foam - Illustration
Application of Sika Boom Expansion foam - Illustration
Application of Sika Boom Expansion foam - Illustration
Application of Sika Boom Expansion foam - Illustration
Application of Sika Boom Expansion foam - Illustration
Application of Sika Boom Expansion foam - Illustration
Application of Sika Boom Expansion foam - Illustration
Sealing door frame with Sika Boom expansion foam