Για μία σωστή σφράγιση, απαιτούνται βοηθητικά υλικά, τα οποία εξασφαλίζουν μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα, ειδικά στις πιο κρίσιμες εφαρμογές. Τα καθαριστικά προετοιμάζουν την επιφάνεια για βέλτιστη πρόσφυση του σφραγιστικού στην επιφάνεια, ενώ τα αστάρια εγγυώνται μακροπρόθεσμα καλή λειτουργία του σφραγιστικού. Για βέλτιστη διαστασιολόγιση αρμών, η Sika προσφέρει επίσης και κορδόνια υποστήριξης διαφόρων διαστάσεων, ανάλογα με το μέγεθος του αρμού.

Τα αστάρια και οι ενεργοποιητές είναι προϊόντα που αποτελούν μέρος μίας προσέγγισης με στόχο τη μακροπρόθεσμη ανθεκτική σφράγιση. Ενώ αποτελούν ένα βοηθητικό τμήμα της διαδικασίας σφράγισης, εν τούτοις αποτελούν πολύ συχνά εγγύηση μιας σωστής εφαρμογής. Τα αστάρια μπορούν να αποτρέψουν τη διείσδυση πλαστικοποιητών σε πορώδη υποστρώματα και φυσικά πετρώματα, αλλά και να μεγιστοποιήσουν το διάστημα που μπορεί να απαιτηθεί για συντήρηση των αρμών πολυώροφων κτιρίων σε μεγαλουπόλεις. Συνεπώς όταν συμπεριλαμβάνονται εκ των προτέρων σε θέματα σφράγισης αρμών, εξοικονομούν μελλοντικά κόστη.

Τα αστάρια και οι ενεργοποιητές σε καμία περίπτωση όμως δεν υποκαθιστούν το σωστό καθαρισμό και προετοιμασία υποστρώματος, αλλά αποτελούν εγγύηση σωστής λειτουργίας ενός ορθά σχεδιασμένου και σφραγισμένου με το κατάλληλο προϊόν αρμού.

Εκτός από αστάρια και ενεργοποιητές, η Sika διαθέτει όλα τα βοηθητικά προϊόντα που διασφαλίζουν μία άρτια σφράγιση και από αισθητικής πλευράς, όπως κορδόνια υποστήριξης και ταινίες μασκαρίσματος.

Building with a modern roof construction

Πίνακας ασταριών & ενεργοποιητών Sika - Οδηγός επιλογής

Καθώς στόχος των ασταριών είναι η διασφάλιση μίας ακέραιης και όσο το δυνατόν υψηλότερης πρόσφυσης, είναι σημαντικό να επιλέγεται το κατάλληλο αστάρι συνδυαστικά με το κατάλληλο σφραγιστικό. Στον Οδηγό Επιλογής ασταριών Sika θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες προετοιμασίας υποστρώματος και επιλογής ασταριού ή/και ενεργοποιητή ανάλογα με τη φύση του υλικού που θα σφραγιστεί και του επιλεχθέντος προϊόντος Sika.