Για τη σφράγιση ρηγματώσεων και αρμών πολύ μικρής κινητικότητας, τα ακρυλικής βάσης σφραγιστικά είναι τα καταλληλότερα, καθώς η απόλυτη συμβατότητά τους με τις τελικές επιστρώσεις φινιρίσματος των τοιχοποιιών, διασφαλίζει σταθερότητα κατά το χρωματισμό τους. Ρωγμές και μικρού πλάτους αρμοί όμως υπάρχουν σε διάφορα σημεία της κατασκευής. Για το λόγο αυτό, η Sika διαθέτει επίσης ειδικές αυτοκόλλητες ταινίες, αλλά και ασφαλτικής βάσης σφραγιστικά για ασφαλτόπανα και επιφάνειες με ασφαλτικές επιστρώσεις.
Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο σχετικά με τη σφράγιση αρμών σε εσωτερικούς χώρους
Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο σχετικά με σφράγιση με συσκευασία φύσιγγας
Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο σχετικά με σφράγιση με συσκευασία σωληναρίου