Οι μεμβράνες Sarnafil® και Sikaplan® που χρησιμοποιούνται στα συστήματα δωμάτων με χρήση, διαστρώνονται χαλαρά επί του υποστρώματος, θερμοσυγκολούνται και εν συνεχεία επικαλύπτονται με τα απαιτούμενα στρώματα και στρώσεις κυκλοφορίας του αναπτύγματος του δώματος. Τα συστήματα αυτά μετρούν πάνω από 50 χρόνια αποδεδειγμένης καλής λειτουργίας, με τις μεμβράνες Sarnafil® και Sikaplan® που χρησιμοποιούνται σε δώματα με χρήση να ανθίστανται σε μικροοργανισμούς και βιολογικές επιδράσεις. Οι μεμβράνες μπορούν να τοποθετηθούν υπό τις περισσότερες καιρικές συνθήκες, χωρίς να απαιτείται στήριξη ή διατρήσεις στην επιφάνεια του δώματος.

Δείτε προτεινόμενο ανάπτυγμα συστήματος

Sika® WT-200 P

Sika® WT-200 P

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΜΙΚΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Το Sika® WT-200 P είναι μείγμα ειδικών τσιμέντων, αμινοαλκοολών και πληρωτικών υλικών. Αυτά τα ενεργά υλικά οδηγούν στην παραγωγή μη-διαλυτών συστατικών εντός των πόρων και της τριχοειδούς δομής του σκυροδέματος, σφραγίζοντάς το έτσι μόνιμα ενάντια στη διείσδυση νερού και άλλων υγρών. Επιπλέον της ειδικής του φόρμουλας και σύστασης, το Sika® WT-200 P ενισχύει τις ιδιότητες αυτό-ίασης του σκυροδέματος και βελτιώνει την ικανότητα του σκυροδέματος να σφραγίζει μικρορωγμές. Το Sika® WT-200 P διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα:
  • Μειώνει τη διείσδυση νερού υπό πίεση
  • Μειώνει την τριχοειδή απορρόφηση νερού
  • Ενισχύει τις ιδιότητες αυτο-ίασης του σκυροδέματος
  • Βελτιώνει την αντοχή του σκυροδέματος σε επιθετικά χημικά
  • Μειώνει τη διαπερατότητα του σκυροδέματος από υδρατμούς

Οι συνθετικές μεμβράνες αποτελούν δημοφιλή μέθοδο υγρομόνωσης δώματος, καθώς είναι....

  • Ανθεκτικές
  • Εμπεριέχουν επιβραδυντικά φωτιάς
  • Χημικά ανθεκτικές
  • Ανθεκτικές σε υπεριώδη ακτινοβολία και φυσικά στοιχεία, όπως επιθετικούς μικροοργανισμούς
  • Φιλικές προς το περιβάλλον
Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο σχετικά με την αυτοματοποιημένη θερμοσυγκόλληση μεμβρανών με σύστημα Sarnamatic®-681

Δείτε αναλυτικότερες πληροφορίες για τα προϊόντα μας

Χρειάζεστε βοήθεια για το έργο σας;

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν