Τα δώματα που σχεδιάζονται για κυκλοφορία, υφίστανται μόνιμη χρήση και επιδέχονται φορτία από την κίνηση πεζών ή και οχημάτων. Σε αυτούς τους τύπους δώματος η θερμομόνωση πρέπει να διαθέτει ικανοποιητική θλιπτική αντοχή, έτσι ώστε να μπορεί να υποδεχτεί τις αναμενόμενες φορτίσεις και η μεμβράνη του δώματος πρέπει να προστατεύεται έναντι φθοράς.

Επιλέξτε τεχνολογία συστήματος εφαρμογής

Συστήματα συνθετικών μεμβρανών χαλαρής διάστρωσης

Οι μεμβράνες Sarnafil® και Sikaplan® που χρησιμοποιούνται στα συστήματα δωμάτων με χρήση, διαστρώνονται χαλαρά επί του υποστρώματος, θερμοσυγκολούνται και εν συνεχεία επικαλύπτονται με τα απαιτούμενα στρώματα και στρώσεις κυκλοφορίας του αναπτύγματος του δώματος. Τα συστήματα αυτά μετρούν πάνω από 50 χρόνια αποδεδειγμένης καλής λειτουργίας, με τις μεμβράνες Sarnafil® και Sikaplan® που χρησιμοποιούνται σε δώματα με χρήση να ανθίστανται σε μικροοργανισμούς και βιολογικές επιδράσεις. Οι μεμβράνες μπορούν να τοποθετηθούν υπό τις περισσότερες καιρικές συνθήκες, χωρίς να απαιτείται στήριξη ή διατρήσεις στην επιφάνεια του δώματος.

Συστήματα υγρών μεμβρανών

Τα συστήματα υγρών μεμβρανών Sikalastic® χαρακτηρίζονται για την ευκολία προσαρμογής σε περίπλοκες λεπτομέρειες και για αυτό αποτελούν την ιδανική επιλογή για ανακαινίσεις υφιστάμενων δωμάτων. Με την εφαρμογή τους δεν προκαλείται διάτρηση στην κατασκευή του δώματος και καθώς διαμορφώνουν μία ενιαία στρώση στην επιφάνεια, έχουν μικρότερο κίνδυνο αστοχίας της υγρομόνωσης του δώματος.

Ασφαλτικές μεμβράνες

Οι ασφαλτικές μεμβράνες (ασφαλτόπανα) επιλέγονται πολύ συχνά ως οικονομική λύση υγρομόνωσης δωμάτων. Προσφέρουν άμεση στεγανότητα μετά την εφαρμογή, είναι εύκαμπτες, ανάλογα με τον τύπο τους και διακρίνονται για τη διαστασιολογική τους σταθερότητα, ενώ εφαρμόζονται πολύ εύκολα με φλόγιστρο. Ανάλογα με τον τύπο τους, μπορεί να έχουν τελική επιφάνεια ψηφίδα ή ειδικά επεξεργασμένο ύφασμα πολυμερών ινών.

  
Γραφτείτε στο newsletter μας: