Ένα σύστημα ασφαλτικών μεμβρανών μπορεί να αστοχήσει για διάφορους λόγους. Μπορεί είτε να παρήλθε η διάρκεια ζωής του, είτε να μη συντηρήθηκε επαρκώς. Πολύ συχνά, σε εργασίες αποκατάστασης συστημάτων, αποτελεί βασική επιθυμία του μηχανικού ή και του ιδιοκτήτη να μη λάβει χώρα αποξήλωση του υφιστάμενου συστήματος που έχει αστοχήσει, τόσο για λόγους χρονικού περιορισμού, όσο και για λόγους οικονομίας. Η Sika είναι σε θέση να προσφέρει διαφορετικά συστήματα αποκατάστασης συστημάτων ασφαλτικών μεμβρανών που έχουν αστοχήσει, χωρίς την απομάκρυνσή τους και μάλιστα με εφαρμογή διαφορετικών τεχνολογιών.

Επιλέξτε τεχνολογία συστήματος εφαρμογής

  
Γραφτείτε στο newsletter μας: