Τα συστήματα υγρών μεμβρανών επιλέγονται για αποκατάσταση συστήματος ασφαλτικών μεμβρανών που έχουν αστοχήσει, καθώς πλέον διαμορφώνεται ένα σύστημα χωρίς ραφές, ενιαίας επιφάνειας, που μπορεί να προσφέρει ασφάλεια σε περίπλοκου σχήματος δώματα, με απαιτητικές λεπτομέρειες. Τεράστιο πλεονέκτημα είναι η εφαρμογή τους απευθείας επί της ασφαλτικής στρώσης.

Επιλέξτε τεχνολογία συστήματος εφαρμογής