Τα μεταλλικά δώματα χαρακτηρίζονται συχνά από περίπλοκες λεπτομέρειες και πτυχώσεις του ίδιου του υποστρώματος. Υπάρχουν δύο τρόποι διαμόρφωσης νέας στρώσης υγρομόνωσης σε ένα μεταλλικό δώμα: η ακολουθία των πτυχώσεων της επιφάνειας ή ή διαμόρφωση ενός νέου, πλήρως επίπεδου υποστρώματος, επί του οποίου θα εφαρμοστεί το επιλεχθέν σύστημα υγρομόνωσης.

Τα μεταλλικά δώματα είναι ένα από τα συστήματα δωμάτων με τη μεγαλύτερη διάρκεια, αλλά απαιτούν συχνά επισκευή. Τα υφιστάμενα μεταλλικά δώματα μπορεί να χρειαστούν επισκευή λόγω:

  • Διάβρωσης μετάλλου
  • Εκτεταμένη κινητικότητα λόγω συστολοδιαστολής, γεγονός που χαλαρώνει τις ενώσεις και προκαλεί ρωγμές σε αρμούς και συνδέσεις
  • Συμπύκνωσης
  • Ζημιών από καταιγίδες
  • Διαρροές που σχετίζονται με την υγρομόνωση δύσκολων λεπτομερειών, αρμών και συνδέσεων ή ανεπαρκούς εφαρμογής (ειδικά σε περιοχές όπως εσωτερικές υδρορροές, διαφώτιστα, κ.λ.π.)
 
ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΛΥΘΟΥΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ Sika ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΔΩΜΑΤΑ
Metal roof before renovation repair

Πριν

Metal roof after renovation repair with single ply roof membrane

Μετά

Επιλέξτε τεχνολογία συστήματος εφαρμογής