Τα συστήματα υγρών μεμβρανών αποτελούν μία εξαιρετική επιλογή για μεταλλικά δώματα, καθώς η μεμβράνη που θα διαμορφωθεί θα επικαλύψει κάθε ξεχωριστή λεπτομέρεις της μεταλλικής επιφάνειας, με ασφάλεια και αξιοπιστία.

Επιλέξτε τεχνολογία συστήματος εφαρμογής