Η Sika προσφέρει μία πλήρη σειρά συστημάτων υγρών μεμβρανών. Τα συστήματα αυτά περιλαμβάνουν ακρυλικής βάσης μεμβράνες, μεμβράνες βάσεως αρωματικής και αλειφατικής πολυουρεθάνης συμβατικής ωρίμανσης ή ωρίμανσης τεχνολογίας MTC® και μεμβράνες πολυουρίας εφαρμοζόμενες με ψεκασμό εν θερμώ. Τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι υγρές μεμβράνες είναι η εφαρμογή χωρίς χρήση φλόγας, η πλήρης επικόλληση στο υπόστρωμα, η απουσία ραφών του τελικού συστήματος υγρομόνωσης και η ικανότητα υγρομόνωσης δωμάτων περίπλοκου σχεδιασμού και γεωμετρίας.

Επιλέξτε τεχνολογία συστήματος εφαρμογής