Η υψηλή αρχική αντοχή και η γρήγορη πήξη των εν θερμώ συγκολλητικών εξασφαλίζουν αποδοτική παραγωγή στην ελασματοποίηση ελαστικών δαπέδων, όπως το PVC σε αφρό.

Τάχιστες λύσεις συγκόλλησης για περιτύλιξη προφίλ

Οι πολυουρεθανικές θερμόκολλες είναι ειδικά σχεδιασμένες για περιτύλιξη προφίλ ξύλου, MDF, PVC και πυρήνα αλουμινίου με χαρτί ή επένδυση PVC κατά την παραγωγή προφίλ επίπλων και κατασκευαστικών στοιχείων.  

Το συγκολλητικό είναι στερεό σε θερμοκρασία δωματίου και θερμαίνεται για εφαρμογή με ρολό ή slot die - για να ταιριάζει στις απαιτήσεις παραγωγής σας.

Η πολύ υψηλή αρχική αντοχή και ένα ευρύ φάσμα πρόσφυσης σημαίνει ότι μπορείτε να παράγετε μία μεγάλη ποικιλία εσωτερικών προφίλ με μεγάλη ταχύτητα.

Χωρίς πτητικές οργανικές ενώσεις, η θερμόκολλα είναι φιλική με το περιβάλλον.

 

Modern door with adhesive for profile wrapping
ΥΨΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
με θερμόκολλες
100% ΣΤΕΡΕΑ
χωρίς πτητικές οργανικές ενώσεις, για ασφαλέστερα προφίλ εσωτερικών χώρων

Συγκολλητικά υψηλών αρχικών αντοχών για υψηλή παραγωγικότητα

Various profiles wrapped with wood or PVC and bonded with adhesive

Στην παραγωγή προφίλ για έπιπλα και εσωτερικά στοιχεία κτιρίων, όπως αρχιτεκτονικά και προφίλ τελειωμάτων & άκρων, μόνο οι λύσεις γρήγορων συγκολλητικών μπορούν να εφαρμοστούν. Τα SikaMelt® ταιριάζουν απόλυτα, καθώς διαθέτουν υψηλή αρχική αντοχή και δυνατότητα πρόσφυσης σε ένα ευρή φάσμα υποστρωμάτων.

Εξαιρετική πρόσφυση σε PVC και χαρτί περιτυλίγματος, έως MDF, PVC αι πυρήνες αλουμινίου
Υψηλή συμπεριφορά έναντι γήρανσης και αντοχής σε υγρασία

100% στερεά, χωρίς πτητικές οργανικές ενώσεις και χρόνο αναμονής

 

Προϊόντα Sika για περιτύλιξη προφίλ

SikaMelt®-676

Θερμόκολλα ιδιαίτερα υψηλών αρχικών αντοχών, για περιτύλιξη προφίλ εσωτερικών χώρων βάσεως ξύλου, PVC και αλουμινίου