Τα τελευταία χρόνια η παράδοση που ήθελε τα ξύλινα δάπεδα να τοποθετούνται καρφωτά έχει ξεπεραστεί με χρήση κατάλληλων συγκολλητικών. Η τεχνολογία ελαστικής συγκόλλησης SikaBond®, αποτελεί πλέον συνηθισμένη πρακτική, καθώς επιτρέπει ανθεκτικές κατασκευές με αρχιτεκτονική ελευθερία στην επιλογή διαφορετικής ποιότητας ξύλου, λόγω της ομοιόμορφης κατανομής τάσεων στο υπόστρωμα.

Μάθετε περισσότερα για την ελαστική επικόλληση ξύλινων δαπέδων

Η ελαστική επικόλληση ξύλινων δαπέδων με ελαστικές κόλλες SikaBond® εξασφαλίζει βέλτιστη συγκόλληση του ξύλου, ακόμη και κάτω από έντονες μηχανικές και περιβαλλοντικές καταπονήσεις, ενώ ξεπερνά τις δυνατότητες συγκόλλησης των συμβατικών μεθόδων. Συνήθως δεν απαιτείται αστάρωμα της επιφάνειας, ενώ η μεγάλη ανεκτικότητα σε ότι αφορά στο πάχος της κόλλας
προσφέρει ασφάλεια στους εφαρμοστές κατά την τοποθέτηση του δαπέδου. Η απορρόφηση των αερόφερτων και η μείωση των κτυπογενών θορύβων, ιδιότητες που χαρακτηρίζουν τις ελαστικές κόλλες, εντυπωσιάζουν τους σχεδιαστές και τους χρήστες των χώρων.

Κατεβάστε το ενημερωτικό έντυπο για περισσότερες πληροφορίες

Sika® AcouBond - Ηχομονωτικό σύστημα διάστρωσης ξύλινων δαπέδων

Το βάδισμα σε πλωτά συμπαγή ξύλινα δάπεδα και 3-στρώσεων βιομηχανικά επεξεργασμένα δάπεδα προκαλεί έναν υπόκωφο θόρυβο, με δυσάρεστη αντήχηση. Η Sika έχει αναπτύξει ένα σύστημα για ελαστική συγκόλληση ξύλινων δαπέδων το οποίο στοχεύει στην αντιμετώπιση αυτού
του προβλήματος. Αυτό το σύστημα περιλαμβάνει χρήση φύλλου αφρώδους πολυμερούς με προδιαμορφωμένες διατρήσεις, συνδυάζοντας έτσι τα πλεονεκτήματα της ελαστικής συγκόλλησης και της πλωτής διάστρωσης.

Μονταζόκολλες Sika® MaxTack

Οι μονταζόκολλες είναι κόλλες με ιδιαίτερα ισχυρό αρχικό άρπαγμα. Χρησιμοποιούνται σε διάφορες εφαρμογές, όπως για συγκόλληση διακοσμητικών στοιχείων, σοβατεπιών και πολλών άλλων περιπτώσεων.

Διακρίνονται για το ελάχιστο πάχος στρώσης τους και το ισχυρό τους άρπαγμα, που επιτρέπει την προσαρμογή των αντικειμένων που θα συγκολληθούν, χωρίς ανάγκη προσωρινής υποστήριξης.

Κατεβάστε το ενημερωτικό έντυπο για τις μονταζόκολλες Sika® MaxTack

Χρειάζεστε βοήθεια για το έργο σας;