Για τη σφράγιση αρμών σε δεξαμενές, εγκαταστάσεις επεξεργασίας και αγωγούς σε επαφή με πόσιμο νερό, πρέπει να χρησιμοποιούνται σφραγιστικά που να φέρουν αποδεδειγμένες πιστοποίησεις σχετικά με την καταλληλότητά τους, από εξωτερικούς φορείς και σύμφωνα με διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα.

Χρειάζεστε βοήθεια για το έργο σας;