Τα συστήματα βαφής δαπέδων αποτελούν μία οικονομική λύση που βρίσκει πολύ συχνά εφαρμογή σε χώρους μεσαίας έως έντονης καταπόνησης. Διαθέτουν ευκολία στην εφαρμογή, μπορούν να διαμορφώσουν ανάγλυφο επιφάνειας ανάλογα με τη χρήση του χώρου, ενώ είναι διαθέσιμα και σε ευρεία χρωματική γκάμα.

Συστημική προσέγγιση Sika για χώρους αποθήκευσης, διαχείρισης αποθεμάτων, γραφείων και πωλήσεων

Δάπεδο σκυροδέματος σε χώρο διαχείρισης εμπορευμάτων

Τα δάπεδα των βιομηχανικών χώρων (παραγωγικές μονάδες, αποθήκες, χώροι φόρτωσης, κ.τ.λ.) στους οποίους λαμβάνει χώρα η διαχείριση και η αποθήκευση αγαθών, θα πρέπει να είναι σχεδιασμένα και τοποθετημένα με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται στις ειδικές συνθήκες λειτουργίας τους. Εκτός όμως από τους χώρους βιομηχανικής χρήσης, πολύ συχνά απαιτείται εφαρμογή συστημάτων δαπέδων σε χώρους γραφείων, όπου και η κυκλοφορία είναι συχνή, αλλά και η καταπόνηση έντονη. 
Η ασφαλής παραλαβή των ασκούμενων τάσεων από το δάπεδο είναι ουσιώδους σημασίας. Για το λόγο αυτό, η πλήρης κατανόηση των λειτουργιών του κάθε χώρου και ακολούθως ο καθορισμός των απαιτήσεων που πρέπει να ικανοποιεί το δάπεδο είναι το σημαντικότερο στάδιο του σχεδιασμού.
Το υπόστρωμα σκυροδέματος (πλάκα σκυροδέματος) βάσει μείγματος στο οποίο έχουν χρησιμοποιηθεί πρόσμικτα όπως τεχνολογίας SikaPlast® ή Sika® ViscoCrete® αποτελεί μία υγιή βάση για επακόλουθη εφαρμογή των συστημάτων δαπέδων. Πολύ σημαντικό σημείο στην κατασκευή της πλάκας σκυροδέματος είναι και η ενσωμάτων ινών SikaFiber® στο μείγμα, ένας τομέας στον οποίο η Sika διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία. Ακολούθως οι επιφανειακοί σκληρυντές & τα βελτιωτικά ωρίμανσης Sikafloor® εφαρμόζονται σε μορφή σκόνης επί της επιφάνειας του φρεσκοστρωμένου σκυροδέματος και ακολουθεί ελικοπτέρωση με στόχο τη λήψη μονολιθικής πλάκας σκυροδέματος. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ένα υπόστρωμα ιδιαίτερα ανθεκτικό σε φθορά και καταπονήσεις.
Επιπλέον, η τεχνολογία υλικών Sikafloor® EpoCem® μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε φρεσκοδιαστρωμένο ή υφιστάμενο σκυρόδεμα με αυξημένη περιεχόμενη υγρασία για να λειτουργήσει ως προσωρινό φράγμα υγρασίας με στόχο τη μείωση των χρόνων αναμονής μέχρι την εφαρμογή των αδιαπέραστων ρητινούχων συστημάτων δαπέδων.

Δείτε αναλυτικότερες πληροφορίες για τα προϊόντα & συστήματά μας

Στρώση καταπόνησης

Η στρώση καταπόνησης πρέπει να διαθέτει υψηλή αντοχή σε μηχανικά φορτία και να είναι επίσης διαθέσιμη σε ευρεία χρωματική γκάμα, με στόχο την ικανοποίηση των σχεδιαστικών αναγκών.

Συστήματα

Η γκάμα των συστημάτων βαφής Sikafloor® MultiDur βρίσκει εφαρμογή συνήθως σε χώρους αποθήκευσης, διαχείρισης εμπορευμάτων και πωλήσεων, παραγωγής, επεξεργασίας και υψηλού βαθμού καθαρότητας (ξηρές και υγρές διεργασίες), χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, πλάκες επί εδάφους, αλλά και δημόσιους, εμπορικούς και οικιστικούς χώρους.

Χρειάζεστε βοήθεια για το έργο σας;

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν

Έτοιμο & εργοταξιακό σκυρόδεμα

Ο σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα είναι μια συνεχώς εξελισσόμενη διαδικασία. Η εφεύρεση και η ανάπτυξη νέων μεθόδων κατασκευής, θέτουν αυξανόμενες απαιτήσεις στα δομικά υλικά. Οι παραγωγοί σκυροδέματος αντιμετωπίζουν αυτήν την τεχνολογική πρόκληση καθημερινά, παράλληλα με άλλους παράγοντες, όπως η οικονομία, η οικολογία, το κόστος πρώτων υλών και ενέργειας και η υλικοτεχνική πολυπλοκότητα. Κατά τη διάρκεια ολόκληρης της διαδικασίας κατασκευής, ο ίδιος ο χρόνος είναι ένας ολοένα και πιο σημαντικός παράγοντας. Η Sika παρέχει ένα ευρύ φάσμα προσμίκτων σκυροδέματος με καινοτόμες επιλογές για το σχεδιασμό μειγμάτων σκυροδέματος, είτε πρόκειται για ουσιαστική μείωση της περιεκτικότητας σε νερό με χρήση μειωτών νερού υψηλής δραστικότητας, είτε για οικονομικότερο σχεδιασμό μείγματος, είτε για εξασφάλιση υψηλής αρχικής ή τελικής αντοχής. Τα πρόσμικτα Sika σας βοηθούν να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις της σύγχρονης τεχνολογίας σκυροδέματος και επιχειρηματικής δράσης.