Για τη δημιουργία ενός μονολιθικού και ιδιαίτερα ανθεκτικού δαπέδου, ανάλογα με τις απαιτήσεις, χρησιμοποιούνται επιφανειακοί σκληρυντές ορυκτής βάσης, διαθέσιμοι σε διάφορες αποχρώσεις. Η εφαρμογή τους συμπληρώνεται με τον ψεκασμό ειδικού σκληρυντή και βελτιωτικού ωρίμανσης, πιστοποιημένου σύμφωνα με ΕΝ.
Applying dry shake aggregate floor hardeners on freshly placed concrete

Τι είναι οι επιφανειακοί σκληρυντές δαπέδου;

Οι επιφανειακοί σκληρυντές δαπέδου είναι εργοστασιακής παραγωγής έτοιμες προς χρήση σκόνες, που περιέχουν τσιμεντοειδή συνδετικά υλικά, αδρανή, πρόσμικτα και άλλα πρόσθετα. Συχνά ενσωματώνουν και ανόργανες χρωστικές ουσίες ή είναι φυσικά έγχρωμοι. Η ικανότητα ενός επιφανειακού σκληρυντή να διαμορφώνει μια σκληρή, ανθεκτική στην απότριψη επιφάνεια, εξαρτάται από την παρουσία ικανοποιητικής ποσότητας ελεύθερου νερού στην επιφάνεια του φρεσκοδιαστρωμένου σκυροδέματος, που θα επιτρέψει την πλήρη διαβροχή του σκληρυντή και τελικώς τη διαμόρφωση μονολιθικού δαπέδου σκυροδέματος. Κατά τη διαδικασία ενυδάτωσης του τσιμεντοειδούς υλικού του σκληρυντή καταναλώνεται ελεύθερο νερό από το μείγμα σκυροδέματος και έτσι εξαλείφεται η υψηλότερη αναλογία νερού προς τσιμέντο (Ν/Τ) του μείγματος κοντά στην επιφάνεια.

Ελικπτέρωση δαπέδου μετά από εφαρμογή επιφανειακού σκληρυντή

Τα οφέλη της χρήσης επιφανειακών σκληρυντών δαπέδου;

Όλα οι εμπορικοί, βιομηχανικοί και αποθηκευτικοί χώροι απαιτούν δάπεδα με επιφάνεια υψηλής ποιότητας, που να χαρακτηρίζεται από μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα, υψηλή αντοχή στην απότριψη, στεγανότητα, χαμηλή διαπερατότητα και ασφάλεια. Στις περισσότερες βιομηχανικές εφαρμογές, τα δάπεδα όπου έχει εφαρμοστεί επιφανειακός σκληρυντής δαπέδου έχουν την καλύτερη αναλογία τιμής / απόδοσης σε σύγκριση με εναλλακτικές λύσεις επεξεργασίας σκυροδέματος ή φινιρίσματα. Τα κύρια χαρακτηριστικά και τα οφέλη που προσφέρουν οι επιφανειακοί σκληρυντές δαπέδου περιλαμβάνουν: εξοικονόμηση χρόνου τοποθέτησης, ενισχυμένη ανθεκτικότητα, βελτιωμένη ασφάλεια & πρόσφυση, αισθητικές επιλογές, βιωσιμότητα και συνολική οικονομία.

Εξοικονόμηση χρόνου τοποθέτησης

Εφόσον εφαρμόζονται σε φρεσκοδιαστρωμένο σκυρόδεμα, η επιφάνεια μπορεί να φινιριστεί σε ένα βήμα, κατά τη διάρκεια της σκυροδέτησης. Η επιφάνεια του δαπέδου φινίρεται εντός 8 έως 12 ωρών μετά τη διάστρωση του σκυροδέματος. Η επιφάνεια μπορεί να πατηθεί μετά από 24 ώρες, ενώ και η ελαφριά λειτουργία είναι δυνατή μετά από τρεις έως εφτά ημέρες.

Ενισχυμένη ανθεκτικότητα

Η ανθεκτικότητα ενός δαπέδου αποτελεί την κύρια απαίτηση ενός ποιοτικού βιομηχανικού δαπέδου. Όσον αφορά στον σκληρυντή, η ανθεκτικότητά του προσδιορίζεται από την αντοχή σε απότριψη της τελικά διαμορφωμένης επιφάνειας και την πρόσφυσή του στο κύριο σώμα σκυροδέματος. Η επιφάνεια όπου έχει εφαρμοστεί σκληρυντής δαπέδου, διαμορφώνει μία σκληρή και ανθεκτική στρώση, που δεν καταστρέφεται από άλλες κατασκευαστικές εργασίες. Η εφαρμογή και το σωστό φινίρισμα της τελικής επιφάνειας περιορίζει το πορώδες του σκυροδέματος, μειώνοντας την απορρόφηση λαδιών, λιπών και άλλων χημικών ουσιών και τις πιθανές βλάβες από αυτά.

Τα σωστά σχεδιασμένα και εγκατεστημένα δάπεδα σκυροδέματος, ελαχιστοποιούν τις απαιτήσεις συντήρησης και επισκευής, τη διακοπή λειτουργίας του χώρου και το συνολικό κόστος λειτουργίας της εγκατάστασης. Λόγω της μεγάλης διάρκειας ζωής και της οικονομίας κατά τη διάστρωσή τους, τα δάπεδα σκυροδέματος με επιφανειακούς σκληρυντές προσφέρουν αποτελέσματα υψηλής απόδοσης στους υπολογισμούς Αξιολόγησης Κύκλου Ζωής (Life Cycle Assessment-LCA).

Βελτιωμένη ασφάλεια & πρόσφυση

Η επιφάνεια του δαπέδου πρέπει να συμβάλλει σε ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας σε όλους τους τύπους διεργασιών, υγρών και ξηρών. Οι ολισθήσεις και οι πτώσεις είναι πολύ συχνά αποτέλεσμα μολυσματικών ουσιών και ρύπων που δεν έχουν απομακρυνθεί από την επιφάνεια του δαπέδου. Η αντιολισθητικότητα ενός δαπέδου εξαρτάται από το συνδυασμό διαμόρφωσης ασφαλούς επιφάνειας (επαρκής πρόσφυση) και αποτελεσματικού προγράμματος συντήρησης.

Αισθητικές επιλογές

Το πλέον σύνηθες χρώμα ενός δαπέδου με επιφανειακό σκληρυντή είναι το γκρι. Για πολλά χρόνια η αισθητική θεωρούνταν ως ελάσσονος σημασίας στα βιομηχανικά κτίρια. Ωστόσο η αισθητική του χώρου ως σύνολο αποκτά μεγαλύτερη σημασία λόγω της συμβολής της στο ηθικό και στην ψυχολογία των εργαζομένων, αλλά και στην εταιρική εικόνα γενικά. Οι επιφανειακοί σκληρυντές όχι μόνο προσφέρουν βελτιωμένες ιδιότητες απόδοσης αλλά μπορούν επίσης να συμβάλουν και στον αισθητικό σχεδιασμό των εγκαταστάσεων.

Οι επιφανειακοί σκληρυντές, κατόπιν παραγγελίας μπορούν να χρωματιστούν με ανόργανες χρωστικές ουσίες, για ποικιλία χρωμάτων. Οι ανοιχτές αποχρώσεις μπορούν να φωτίσουν το χώρο εργασίας συνολικά, να βελτιώσουν την αποδοτικότητα και να μειώσουν το κόστος φωτισμού. Η αισθητική αξία των σκληρυντών δαπέδου έχει αυξήσει την τάση χρήσης τους σε δημόσια κτίρια και ιδιωτικές κατοικίες.

Βιωσιμότητα

Οι επιφανειακοί σκληρυντές δαπέδου είναι ασφαλείς και φιλικοί προς το περιβάλλον. Το περιεχόμενο των πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) είναι χαμηλό, συμβάλλοντας στην ασφάλεια έναντι φωτιάς και της υγείας των εργαζομένων. Επιπρόσθετα, η συντήρηση δαπέδων που έχει γίνει εφαρμογή σκληρυντών είναι εύκολη, καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν συμβατικά μέσα καθαρισμού. Επιπλέον, μπορεί να γίνει εφαρμογή και σφραγιστικών στρώσεων, με στόχο να παρέχουν επιπλέον προστασία από την παραγωγή σκόνης στην επιφάνεια, καθιστώντας το περιβάλλον υγιεινό και φιλικό προς το χρήστη

Οικονομία

Τα δάπεδα με εφαρμογή επιφανειακών σκληρυντών αποτελούν οικονομικές λύσεις δαπέδων με ιδιαίτερα αποτελεσματική αναλογία τιμής / απόδοσης. Το αρχικό κόστος υλικού και το μειωμένο κόστος εργασίας κατά τη διάρκεια της κατασκευής είναι σχετικά χαμηλά. Το περιορισμένο κόστος συντήρησης και ο παρατεταμένος κύκλος ζωής ελαχιστοποιούν το κλείσιμο των εγκαταστάσεων και το απωλεσθέν κόστος "νεκρού χρόνου". Συνολικά, οι επιφανειακοί σκληρυντές δαπέδου προσφέρουν τόσο βραχυπρόθεσμο όσο και μακροπρόθεσμο οικονομικό όφελος.

  
  
Γραφτείτε στο newsletter μας: