Το ινοπλισμένο σκυρόδεμα αποτελεί την ιδανική επιλογή για βελτίωση της ανθεκτικότητας και της ολκιμότητας σκυροδέματος και κονιαμάτων. Οι ίνες στο σκυρόδεμα βοηθούν στη μείωση των ρωγμών λόγω συρρίκνωσης, στην αύξηση των αντοχών, στην ενέργεια απορρόφησης, ενώ περιορίζουν και την επικίνδυνη αποσάθρωση σε περιπτώσεις πυρκαγιάς.    

Η Sika αποτελεί την κορυφαία εταιρεία σε λύσεις ινοπλισμένου σκυροδέματος. Η παγκόσμια παρουσία & εμπειρία μας συνδυαστικά με ιδιόκτητες παραγωγικές εγκαταστάσεις ινών σημαίνει πως αποτελούμε τον ιδανικό συνεργάτη για να σας υποστηρίξει στο έργο σας.  

Το ινοπλισμένο σκυρόδεμα απαιτεί χρήση και όλων των υπολοίπων προϊόντων που αφορούν την παραγωγή σκυροδέματος εν γένει. Ειδικά για τα δάπεδα από σκυρόδεμα, η Sika αποτελεί προμηθευτή λύσεων για κάθε ανάγκη, προσφέροντας πρόσμικτα σκυροδέματος, βοηθητικά ωρίμανσης, επιφανειακούς σκληρυντές, βαφές δαπέδων, συστήματα επίστρωσης δαπέδων, σφραγιστικά και πολλά άλλα. Η παρουσία μας στο εργοτάξιο και η εξειδικευμένη γνώση μας & υποστήριξη συντελούν στην εξασφάλιση της επιτυχίας.  

Τυπικές περιπτώσεις εφαρμογών ινοπλισμένου σκυροδέματος με ίνες SikaFiber®

Concrete floor in warehouse
Εδαφόπλακες, οδοποιία, διάδρομοι τροχοδρόμησης
Shotcrete with Sigunit accelerator to strengthen underground structures of mine
Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα  
Precast concrete at the construction of Tunnel Arroyo - Vega in Argentina
Προκατασκευασμένο σκυρόδεμα  
 Man spraying mortar on the wall
Κονιάματα & σοβάδες  
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Κονιάματα διάστρωσης δαπέδων  
Machine extruding concrete on construction site with concrete fibers
Σκυρόδεμα ιδιαίτερα χαμηλού λόγου Νερού/Τσιμέντο

Βασικά πλεονεκτήματα ινοπλισμένου σκυροδέματος με ίνες SikaFiber®

Υπάρχουν πολλοί βασικοί λόγοι για χρήση ινοπλισμένου σκυροδέματος. Ο βασικότερος, είναι η ομοιόμορφη κατανομή του οπλισμού στο μείγμα. Άλλα πλεονεκτήματα συμπεριλαμβάνουν:  

 • Βελτιωμένη συνοχή νωπού μείγματος
 • Έλεγχος και μείωση εύρους ρωγμών συρρίκνωσης λόγω συστολής ξήρανσης
 • Βελτιωμένη καμπτική και διατμητική αντοχή
 • Βελτιωμένη φέρουσα ικανότητα και ολκιμότητα
 • Αυξημένη ανθεκτικότητα και αντοχή σε απότριψη
 • Αυξημένη αντίσταση σε εκρηκτική αποσάθρωση σε περίπτωση φωτιάς
 • Μερική ή ολική αντικατάσταση οπλισμού (ράβδοι ή πλέγμα)
 • Εξοικονόμηση χρόνου της κατασκευαστικής διαδικασίας και συνολικά μειωμένο κόστος   
"Το όφελος από τη συντόμευση της κατασκευαστικής διαδικασίας φτάνουν το 50%, κάτι που συνεπάγεται εξοικονόμηση 20% από τον βασικό προϋπολογισμό της εφαρμογής."

Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο όπου παρουσιάζονται οι διάφοροι τύποι Ινοπλισμένου Σκυροδέματος με ίνες SikaFiber® 

Σύγκριση διάστρωσης εδαφόπλακας με συμβατικό πλέγμα οπλισμού έναντι χρήσης Ινοπλισμένου Σκυροδέματος με ίνες SikaFiber® 

Επιλέγοντας τον κατάλληλο τύπο ίνας

Η επιλογή του κατάλληλου τύπου ίνας εξαρτάται κυρίως από τον τύπο εφαρμογής. Οι βασικοί τύποι ινών που διαθέτει στην γκάμα της η Sika είναι συνθετικές ίνες πολυπροπυλενίου και μεταλλικές ίνες.  

Διαφορετικοί τύποι ινών χρησιμοποιούνται για λήψη διαφορετικών χαραρακτηστικών απόδοσης. Οι μικρού μήκους, λεπτές, συνθετικές ίνες χρησιμοποιούνται για περιορισμό του φαινομένου της ρηγμάτωσης λόγω συστολής ξήρανσης, ενώ οι μεγαλύτερου μήκους συνθετικές ίνες ή οι μεταλλικές ίνες χρησιμοποιούνται για ενίσχυση της αντοχής και της απορρόφησης ενέργειας. Η Sika αποτελεί έναν από τους ελάχιστους προμηθευτές για κάθε απαίτηση σχεδιασμού, καθώς διαθέτει στην γκάμα της ίνες ειδικού τύπου και μείγματα τύπων ινών.  

Επιπλέον της βασικής κατηγοριοποίησης που αφορά στο υλικό των ινών, οι ίνες ταξινομούνται και σε δύο ακόμη τύπους: τις μικροΐνες και τις μακροΐνες. Σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, η κατηγοριοποίησή τους εξαρτάται από τη διάμετρό τους.  

Synthetic micro fibers used for concrete production to reduce early-age shrinkage cracking and improve fire resistance
Συνθετικές μικροΐνες  

Οι μικροΐνες έχουν διάμετρο κάτω από 0,3mm και είναι είτε μονόνημες (monofilament) ή ινιδωμένες (fibrillated). Οι μικροϊνες χρησιμοποιούνται για έλεγχο του φαινομένου της πλαστικής συρρίκνωσης (ρηγμάτωση που μπορεί να λάβει χώρα εντός των πρώτων 24 ωρών από την ωρίμανση του σκυροδέματος), για προστασία από κρούση και για περιορισμό της εκρηκτικής αποφλοίωσης/αποσάθρωσης κατά τη διάρκεια φωτιάς. Οι ινιδωμένες μικροΐνες συχνά αντικαθιστούν ένα τμήμα του πλέγματος οπλισμού.

 • Περιορίζουν τις ρωγμές λόγω πλαστικής συρίκνωσης
 • Περιορίζουν την πλαστική καθίζηση
 • Περιορίζουν την εξίδρωση
 • Αποτελούν εναλλακτική στη χρήση μεταλλικού πλέγματος για έλεγχο ρωγμών
SikaFiber fibers for concrete reinforcement
Συνθετικές μακροΐνες

Οι δομητικών εφαρμογών μακροΐνες έχουν διάμετρο πάνω από 0,3 mm. Οι μακροΐνες χρησιμοποιούνται για αντικατάσταση του οπλισμού που ελέγχει τις ρωγμές λόγω εξώθερμης αντίδρασης ενυδάτωσης και συρρίκνωσης ή ως δομικών εφαρμογών οπλισμό σε σκυρόδεμα ή εκτοξευόμενο σκυρόδεμα. Οι μακροΐνες χρησιμοποιούνται όπου απαιτείται αύξηση παραμένουσας αντοχής (μετά την εμφάνιση της ρωγμής) (π.χ. σύμφωνα με ASTM C1609 ή EN 14845).

 • Αύξηση καμπτικής αντοχής
 • Αύξηση αντοχής σε κρούση
 • Αύξηση ανθεκτικότητας
 • Αύξηση εφελκυστικής αντοχής
Sika steel fibers for fiber reinforced concrete
Μεταλλικές ίνες

Οι μεταλλικές ίνες μπορούν να είναι είτε ελεύθερες (ανεξάρτητες μεταξύ τους), είτε να είναι κολλημένες. Οι ίνες που είναι κολλημένες μεταξύ τους δε συνδράμουν στην απόδοση του ινοπλισμένου σκυροδέματος. Αυτός ο τρόπος διαχείρισης των ινών κατά την παραγωγική τους διαδικασία βελτιώνει την ευκολία ανάμειξης σε περιπτώσεις ινών με μεγάλη αναλογία διαστάσεων. Κατά την προσθήκη τους στο μείγμα σκυροδέματος, τα "δεμάτια" των ινών κατανέμονται στο μείγμα και με συνεχή ανάμειξη, "σπάνε" και οι ίνες πλέον κατανέμονται ομοιόμορφα στο μείγμα.  

 • Βελτιωμένα χαρακτηριστικά σκληρυμένου μείγματος σκυροδέματος
 • Παράγουν μείγμα υψηλής αντοχής υπό έντονες συνθήκες φόρτισης  

SikaFiber® - Ευρεία γκάμα ινών

Η βασική εμπορική οικογένεια ινών είναι η SikaFiber®.

Υπάρχουν όμως επίσης άλλες, παγκοσμίως γνωστές εμπορικές οικογένειες που ανήκουν πλέον στην ευρύτερη γκάμα των ινών SikaFiber®:

Fibermesh®
Enduro®
Novocon®
Novomesh®
Fibercast®

Mάθετε περισσότερα για τις ίνες Sika Fibermesh®.

Σχετικά προϊόντα τεχνολογίας παραγωγής σκυροδέματος Sika

Πρόσμικτα σκυροδέματος Βελτιστοποίηση ιδιοτήτων στη νωπή & σκληρυμένη φάση, με χρήση μειωτών νερού μεσαίας & υψηλής δραστικότητας, επιταχυντών, επιδραβυντών, αερακτικών, μειωτών συρρίκνωσης, αναστολέων διάβρωσης Sika® Viscoflow®, Sika® Viscocrete®, Sika® Control, Sika® FerroGard®, SikaRapid®
Άντληση Για περιπτώσεις δύσκολων στα χαρακτηριστικά αδρανών, όπου η διατήρηση της συνεκτικότητας του μείγματος αποδεικνύεται πρόκληση. Επίσης χρησιμοποιούνται για περιορισμό της φθοράς του εξοπλισμού και για παραγωγή σταθερών μειγμάτων, ανεξαρτήτως διακυμάνσεων τις πρώτες ύλες.  

Sika® Visco I-100

Sika® Stabilizer

Ωρίμανση Ψεκαζόμενα βελτιωτικά ωρίμανσης για προστασία της πλάκας σκυροδέματος από πρόωρη ξήρανση.

Sika® Antisol®

Sikafloor® ProSeal

Αποκαλουπωτικά λάδια Διατήρηση της ζωής των καλουπιών, αποτροπή προσκόλλησης τσιμεντοεπιδερμίδας, ευκολία καθαρισμού και μειωμένα ελαττώματα στην επιφάνεια του στοιχείου.   Sika® Separol®
Αρμοί Σφράγιση διαστολικών & κατασκευαστικών αρμών, προστασία ακμών, απομόνωση στοιχείων, στεγανότητα.   Sikaflex®
Επιφανειακοί σκληρυντές Βελτίωση της διάρκειας ζωής της πλάκας, με ενσωμάτων επιφανειακών σκληρυντών δαπέδων και διαμόρφωση μονολιθικής στρώσης.  

Sikafloor® QuartzTop

Sikafloor® SynTop

Βαφές & συστήματα δαπέδων
Ειδικές βαφές & συστήματα για λήψη ικανοποίηση μηχανικών & αντοχή σε χημικά. Sikafloor®
Προστασία Βελτιωμένη αισθητική εμφάνιση και επαύξηση της ανθεκτικότητας τουσκυροδέματος, προστατεύοντάς το από επιθετικό χημικά περιβάλλον.   Sikagard®
Επισκευή Βελτίωση αισθητικής εμφάνισης και αποκατάσταση ατελειών  

Sika MonoTop®

SikaRep®

Δείτε παγκόσμια έργα αναφοράς με τεχνολογία ινοπλισμένου σκυροδέματος Sika®

  
Γραφτείτε στο newsletter μας: