Ο σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα είναι μια συνεχώς εξελισσόμενη διαδικασία. Η εφεύρεση και η ανάπτυξη νέων μεθόδων κατασκευής, θέτουν αυξανόμενες απαιτήσεις στα δομικά υλικά. Οι παραγωγοί σκυροδέματος αντιμετωπίζουν αυτήν την τεχνολογική πρόκληση καθημερινά, παράλληλα με άλλους παράγοντες, όπως η οικονομία, η οικολογία, το κόστος πρώτων υλών και ενέργειας και η υλικοτεχνική πολυπλοκότητα. Κατά τη διάρκεια ολόκληρης της διαδικασίας κατασκευής, ο ίδιος ο χρόνος είναι ένας ολοένα και πιο σημαντικός παράγοντας. Η Sika παρέχει ένα ευρύ φάσμα προσμίκτων σκυροδέματος με καινοτόμες επιλογές για το σχεδιασμό μειγμάτων σκυροδέματος, είτε πρόκειται για ουσιαστική μείωση της περιεκτικότητας σε νερό με χρήση μειωτών νερού υψηλής δραστικότητας, είτε για οικονομικότερο σχεδιασμό μείγματος, είτε για εξασφάλιση υψηλής αρχικής ή τελικής αντοχής. Τα πρόσμικτα Sika σας βοηθούν να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις της σύγχρονης τεχνολογίας σκυροδέματος και επιχειρηματικής δράσης.

Πώς μπορεί η Sika να σας βοηθήσει στη βελτιστοποίηση & το σχεδιασμό του μείγματός σας;

  • Παρέχουμε και εξελίσσουμε προϊόντα, ειδικά σχεδιασμένα για τις ανάγκες σας
  • Βελτιστοποιούμε την παραγωγική διαδικασία σας
  • Με χρήση καινοτόμων προϊόντων, κάνουμε δυνατό ό,τι ήταν στο παρελθόν ανέφικτο
  • Διαθέτουμε ένα πλήρως εξοπλισμένο και επανδρωμένο εργαστήριο σκυροδέματος, που μπορεί να διεξάγει κάθε είδους δοκιμή για νωπό και σκληρυμένο σκυρόδεμα, βάσει ευρωπαϊκών & διεθνών προτύπων
  • Βελτιώνουμε συγκεκριμένες ιδιότητες του σκυροδέματος, με δεδομένη τη χρήση συγκεκριμένων πρώτων υλών, που δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθούν: προσαρμοζόμαστε εμείς στις συνθήκες του έργου.
  • Είμαστε εκεί, για πιλοτικές & εργοταξιακές δοκιμές, για να ρυθμίσουμε κάθε παράγοντα που επηρεάζει το τελικό αποτέλεσμα
  • Οι λύσεις μας καθιστούν τις προσανατολισμένες προς το μέλλον, κορυφαίας ποιότητας κατασκευές εφικτές
  • Συνεισφέρουμε στην κερδοφορία σας
Sika Hellas εργαστήριο σκυροδέματος

Εξερευνήστε την πλήρη γκάμα προϊόντων μας για έτοιμο & εργοταξιακό σκυρόδεμα

Επιβραδυντές με ρευστοποιητική δράση

Πρόσμικτα σκυροδέματος που επιβραδύνουν την εξέλιξη της ενυδάτωσης του τσιμέντου & παρατείνουν το χρόνο πήξης. Προσφέρουν και δυνατότητα μείωσης νερού ή/και ρευστοποίησης.

Μειωτές νερού υψηλής δραστικότητας / Υπερρευστοποιητές

Πρόσμικτα σκυροδέματος που προσφέρουν βελτιωμένη εργασιμότητα του σκυροδέματος ή/και μείωση του περιεχόμενου νερού του μείγματος.

Υπερρευστοποιητές 3ης γενιάς

Τα σύγχρονα πρόσμικτα σκυροδέματος μπορούν να μειώσουν την απαίτηση σε νερό στο νωπό σκυρόδεμα μέχρι και σε ποσοστό 40% χωρίς υποβάθμιση της εργασιμότητας. Ως αποτέλεσμα, το πορώδες της τσιμεντόπαστας μπορεί να μειωθεί έως και 75% με την προσθήκη υπερρευστοποιητή 3ης γενιάς.

Αποκαλουπωτικά μέσα

Αποκαλουπωτικά προϊόντα, που επιτρέπουν την ομαλή αποκαλούπωση των στοιχείων του σκυροδέματος, μειώνουν τους χρόνους καθαρισμού καλουπιών και βελτιώνουν την αισθητική των τελικών στοιχείων.

Βελτιωτικά ωρίμανσης

Βοηθητικά προϊόντα ωρίμανσης, που συνεισφέρουν στη σωστή ωρίμανση του σκυροδέματος, αποτρέποντας την πρόωρη ξήρανσή του και επιτρέποντας την πλήρη ενυδάτωση του τσιμέντου.

Πρόσμικτα ελέγχου χρόνου πήξης/σκλήρυνσης

Ειδικής τεχνολογίας πρόσμικτα, χάρις στη χρήση των οποίων καθίσταται εφικτή η χρήση σκυροδέματος σε έργα και χρόνους που στο παρελθόν θα ήταν εξωπραγματικό.

Πρόσμικτα επαύξησης ανθεκτικότητας

Χάρις σε αυτά τα προϊόντα και προσεκτικό σχεδιασμό, το σκυρόδεμα μπορεί από ένα ιδιαίτερα ανθεκτικό υλικό να μεταβληθεί σε ένα τελικό στοιχείο που θα ανθίσταται στην πλειονότητα των καταπονήσεων που του επιβάλλονται.

Επιφανειακοί επιβραδυντές πήξης

Οι επιφανειακοί επιβραδυντής πήξης σκυροδέματος, απενεργοποιούν την πήξη στοιχείων σκυροδέματος και κονιαμάτων σε συγκεκριμένο βάθος, συντελώντας έτσι στη διαμόρφωση επιθυμητού ανάγλυφου στην επιφάνεια.

Χρειάζεστε βοήθεια για το σχεδιασμό μείγματος;