Τα συστήματα υψηλής αντιολισθητικότητας χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις όπου λόγω των διεργασιών των χώρων πρέπει το δάπεδο να διαμορφώνει μία επιφάνεια υψηλού βαθμού ασφάλειας για τους ανθρώπους που θα κυκλοφορούν στο χώρο.

Κανονισμοί αντιολισθητικότητας & ποσοτικοποίηση

Οι περισσότεροι παραγωγικοί χώροι μπορούν να διαχωριστούν σε "ξηρούς" και "υγρούς". Τα συστήματα δαπέδων σε χώρους υγρών διεργασιών γενικώς επιβάλλεται να διαθέτουν υψηλό βαθμό αντιολισθητικότητας, αλλά ταυτοχρόνως να μπορούν να καθαρίζονται εύκολα και να ανθίστανται σε νερό και χημικά.

Οι κανονισμοί σε ό,τι αφορά στην αντιολισθητικότητα ενός δαπέδου διαφοροποιούνται σημαντικά μεταξύ χωρών. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση για παράδειγμα, υπάρχουν κανονισμοί, αλλά όχι κοινές απαιτήσεις που θα πρέπει οι εκάστοτε εταιρείες να ακολουθούν. Σε άλλες χώρες πάλι, όπως η Μ.Βρετανία, οι Η.Π.Α. και η Αυστρασλία, υπάρχουν πολύ αυστηρότεροι κανονισμοί, με σημαντικές νομικές προεκτάσεις.

Η πλέον διαδεδομένη μέθοδος αξιολόγησης της αντιολισθητικότητας ενός δαπέδου είναι η δοκιμή του εκκρεμούς, γνωστή επίσης και ως φορητή συσκευή αντίστασης σε ολίσθηση (βλέπε εικόνα δεξιά).  Αποτελεί πρότυπο σε 49 χώρες και στις 5 ηπείρους.

Η μέθοδος του εκκρεμούς χρησιμοποιεί ένα "πρότυπο" πόδι που αιωρείται και έρχεται σε επαφή με την επιφάνεια του δαπέδου. Η συσκευή μετρά τον συντελεστή τριβής μεταξύ των δύο επιφανειών (το δάπεδο και το κάτω μέρος του ποδιού) τη στιγμή της επαφής. Ο δοκιμαστικός εξοπλισμός είναι φορητός επιτρέποντας τη χρήση επί τόπου στο έργο, ενώ ο χώρος βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία. Η δοκιμή μπορεί να διεξαχθεί σε βρεγμένο ή στεγνό δάπεδο και τα αποτελέσματα αντιολισθητικότητας εκφράζονται ως χαμηλά, μέτρια ή υψηλά.

Δοκιμή εκκρεμούς για έλεγχο τραχύτητας υποστρώματος
Εικόνα: Δοκιμή εκκρεμούς (Pendelum Tester). Αποτελεί παγκοσμίως την πλέον διαδεδομένη μέθοδο αξιολόγησης της αντιολισθητικότητας ενός δαπέδου.

Δείτε αναλυτικότερες πληροφορίες για τα προϊόντα & συστήματά μας

Στρώση εξομάλυνσης

Η στρώση εξομάλυνσης θα διαμορφώσει ένα τελικό υπόστρωμα επίπεδο, με στόχο την τελική λήψη δαπέδου ομοιόμορφου πάχους.

Χρειάζεστε βοήθεια για το έργο σας;

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν