Τα συστήματα αυτά περιλαμβάνουν ηλεκτροστατικές, αντιστατικές εποξειδικές επιστρώσεις σύμφωνα με τις διεθνείς απαιτήσεις, για περιοχές με κίνδυνο φαινομένου ηλεκτροστατικής εκκένωσης, με απαιτήσεις για χαμηλό ηλεκτροστατικό φορτίο (παραγωγή τάσης σώματος <100V) και αντιστατική επιφάνεια δαπέδου, όπως αυτοκινητοβιομηχανίες, φαρμακοβιομηχανίες και χώρους επεξεργασίας, συναρμολόγησης, εγκατάστασης και συσκευασίας ευαίσθητου ηλεκτρονικού εξοπλισμού, κ.τ.λ.

Δείτε αναλυτικότερες πληροφορίες για τα προϊόντα & συστήματά μας

Αγώγιμο αστάρι

Ανάλογα με τις προδιαγραφές του τελικού συστήματος, ενδέχεται να απαιτηθεί χρήση ειδικού αγώγιμου ασταριού για να μπορέσουν να ληφθούν οι τελικές τιμές αγωγιμότητας του δαπέδου.

Βασική αγώγιμη στρώση

H βασική αγώγιμη στρώση πρέπει να διαθέτει υψηλή χημική και μηχανική αντοχή, αλλά και σημαντική ευκολία καθαρισμού. Τα προϊόντα Sika είναι πιστοποιημένα ως CleanRoom Suitable και φέρουν LEED Credits.

Αγώγιμη τελική στρώση

Οι τελικές αγώγιμες στρώσεις φέρουν ειδική πιστοποίηση για ηλεκτροστατική εκφόρτιση, καθώς χρησιμοποιούνται σε περιβάλλον με διαχείριση ευαίσθητου ηλεκτρονικού εξοπλισμού ή και κινδύνου έκρηξης.

Τελική στρώση

Η τελική στρώση συστημάτων ηλεκτροστατικής εκφόρτισης πρέπει να διαθέτει υψηλή χημική αντοχή και ειδικά πιστοποιητικά απαέρωσης και περιορισμού εκπομπής σωματιδίων, ό,τι δηλαδή αφορά κι έναν χώρο υψηλού βαθμού καθαρότητας (CleanRoom Suitable).

Συστήματα

Η Sika διαθέτει μία ευρεία γκάμα αγώγιμων και ηλεκτροστατικά αγώγιμων δαπέδων, που κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με την ηλεκτρική αντίσταση γείωσής τους. Ρωτήστε μας για την παροχή του κατάλληλου συστήματος ανάλογα με τη μελέτη του έργου.

Χρειάζεστε βοήθεια για το έργο σας;