Το σύστημα Ινοπλέγματος Ανόργανης Μήτρας, Sika® CarboDur® Grid C, είναι σχεδιασμένο για ενίσχυση στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με τον εγκιβωτισμό του διπλής διεύθυνσης πλέγματος ινών άνθρακα, Sika® CarboDur®-300 Grid σε πολύ λεπτή στρώση ειδικού λεπτόκοκκου κονιάματος. Αποτελεί ιδανική λύση για την ενίσχυση σκυροδέματος σε απαιτητικές περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως υψηλή υγρασία και εφαρμογή σε χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες, προσφέροντας παράλληλα μεγάλη ευκολία και ταχύτητα εφαρμογής.