Για την αποκατάσταση των ρηγματώσεων και την επαναφορά της μονολιθικότητας των κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος, απαιτούνται ρητινενέσεις εποξειδικής βάσης. Οι θερμοκρασιακές συνθήκες εφαρμογής, το εύρος της ρωγμής και η κατάσταση του υποστρώματος είναι καθοριστικές για την επιλογή του κατάλληλου υλικού.

→ Πλήρες σύστημα αποκατάστασης ρωγμών σκυροδέματος

   
Illustration rendering of concrete crack being repaired with Sikadur Crack Repair Kit
   
Το σύστημα Sikadur® Crack Repair Kit:
  • Αποτελείται από εισπίεση ένεμα χαμηλής πίεσης, βάσεως εποξειδικών ρητινών
  • Είναι κατάλληλο για ρηγματώσεις σε σκυρόδεμα
  • Είναι κατάλληλο για οριζόντιες και κατακόρυφες εφαρμογές
  • Περιέχει όλα τα υλικά και απαραίτητα εξαρτήματα για την εφαρμογή
  • Διαθέτει σήμανση CE σύμφωνα με το ΕΝ 1504-5 για ενέματα

→ Εποξειδικά ενέσιμα προϊόντα Sikadur ® για επισκευές ρωγμών

       

Sikadur®-52 Injection N & LP  |  Ενέσιμη εποξειδική ρητίνη

Ενέσιμη ρητίνη χαμηλού ιξώδους και υψηλών αντοχών, για πλήρωση και σφράγιση μικρών διακένων και ρωγμών σε δομικά στοιχεία, βιομηχανικά δάπεδα, κ.τ.λ., καθώς και για εξασφάλιση μονολιθικότητας της κατασκευής.
Ως ενέσιμη ρητίνη έχει πολύ καλή πρόσφυση σε σκυρόδεμα, κονιάματα, φυσική πετρά, μέταλλο & δομική ξυλεία.

Sikadur®-53  |  Εποξειδική ενέσιμη, έγχυτη ρητίνη για υποβρύχιες εφαρμογές

Προϊόν κατάλληλο για σφράγιση υποβρυχίων ή υγρών και νωπών ρωγμών με χρήση εξοπλισμού υψηλής πίεσης. Ως έγχυτη ρητίνη ή συγκολλητικό για εφαρμογές συγκόλλησης σκυροδέματος και χάλυβα υποβρυχίως (με εκτόπιση νερού). Κατάλληλο για πλήρωση και σφράγιση ρωγμών και κενών σε κατασκευές όπως γέφυρες, έργα πολιτικού μηχανικού, βιομηχανικά κτίρια, κατοικίες και στοιχεία όπως υποστυλώματα, δοκούς, θεμέλια, τοίχους, δάπεδα και κατασκευές συγκράτησης νερού. Αποτρέπει την διείσδυση  νερού και την διάβρωση του οπλισμού.

       
Επισκευή δομητικών ρωγμών

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν