Εύκολη εφαρμογή
με φύσιγγες εφαρμόσιμες με απλό πιστόλι χειρός
Ταχεία επισκευή
ρηγματώσεων σκυροδέματος
Εγγυημένη απόδοση
ως σύστημα ενεμάτωσης σύμφωνο με το πρότυπο EN 1504-5

Πλήρες σύστημα αποκατάστασης ρωγμών σκυροδέματος

   
Illustration rendering of concrete crack being repaired with Sikadur Crack Repair Kit
   
Το σύστημα Sikadur® Crack Repair Kit:
  • Αποτελείται από ένεμα χαμηλής πίεσης, βάσεως εποξειδικής ρητίνης
  • Είναι κατάλληλο για ρηγματώσεις σε σκυρόδεμα
  • Είναι κατάλληλο για οριζόντιες και κατακόρυφες εφαρμογές
  • Περιέχει όλα τα υλικά και απαραίτητα εξαρτήματα για την εφαρμογή
  • Διαθέτει σήμανση CE σύμφωνα με το ΕΝ 1504-5 για ενέματα

Βίντεο εφαρμογής

Κάθε συσκευασία περιέχει:

Sikadur® Crack Sealer (φύσιγγα 300ml)     2 τμχ
Sikadur® Injection Resin (φύσιγγα 250ml)      2 τμχ
Στατικός αναμικτήρας Sikadur® Crack Sealer    2 τμχ
Μύτη εύκολης εφαρμογής Sikadur® Crack Sealer    2 τμχ
Βιδωτό καπάκι    2 τμχ
Στατικός αναμικτήρας με επέκταση Sikadur® Injection Resin mixer    2 τμχ
Σύνδεσμος ασφαλείας    1 τμχ
Ακροφύσιο εισαγωγής ενέματος     16 τμχ 
Ζευγάρι γάντια    2 τμχ 
Ξύλινη ίσια σπάτουλα    2 τμχ