Πρόσμικτα κονιαμάτων για βελτίωση των χαρακτηριστικών τους σε νωπή και σκληρυμένη φάση. Η προσθήκη υγρών προσμίκτων σε κονιάματα ή επιχρίσματα, προσφέρει βελτίωση της εργασιμότητας, της πρόσφυσης, της στεγανότητας, της ανθεκτικότητας έναντι χαμηλών θερμοκρασιών αλλά και της αντοχής τους. Κατάλληλα για μεγάλο εύρος εφαρμογών.

Sika ViscoBond® - 4 σε 1 πρόσμικτο κονιαμάτων & στεγανοποίησης

Η Sika έχει αναπτύξει ένα ειδικό πρόσμικτο κονιαμάτων, το οποίο ενσωματώνει τεχνολογία υπερρευστοποιητών Sika® ViscoCrete®, για μείωση νερού του μείγματος και αυξημένη στεγανότητα. Το προϊόν φέρει σήμανση CE ως μειωτής υδατοαπορρόφησης.

   

Χρειάζεστε βοήθεια για το σχεδιασμό μείγματος;