Για την επίστρωση σε εξωτερικές επιφάνειες όπως σοβάδες, σκυρόδεμα, τοιχοποία αλλά και για την επικάλυψη παραδοσιακών ή μεγάλης διαπνοής υποστρωμάτων, απαιτούνται κατάλληλες προστατευτικές βαφές με δυνατότητα υψηλής διαπνοής και καλή χρωματική σταθερότητα, που να αποτρέπουν τη δημιουργία μούχλας.

Μάθετε περισσότερα για τις βαφές SikaColor®

  
Γραφτείτε στο newsletter μας: