Ο υδροφοβισμός σε απορροφητικά υποστρώματα, όπως το σκυρόδεμα, με τεχνολογίες σιλοξάνης και σιλανίων, είναι απαραίτητος για τη διασφάλιση κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος. Η μείωση της απορρόφησης του νερού και των ρύπων επιτυγχάνεται δίχως να επηρεάζεται η διαπνοή της κατασκευής, καθώς και η τελική της εμφάνιση. Τα υλικά πληρούν τις απαιτήσεις του ΕΝ 1504-2.

Ο χώρος στον οποίο ζούμε πρέπει να είναι καλαίσθητος. Λόγω έκθεσης των κτιριακών κατασκευών σε ρύπους, επιθετικά μέσα, αλλά και φθορά λόγω παλαιότητας, οι κατοικίες υποβαθμίζονται. Με τη σειρά προϊόντων Sikagard® μπορείτε να αποτρέψετε την ανάγκη για κοστοβόρες επεμβάσεις, καθώς οι προστατευτικές βαφές & υδροφοβισμοί σας προσφέρουν σημαντικά οφέλη.

  
Γραφτείτε στο newsletter μας: