Το Αυτοσυμπυκνούμενο Σκυρόδεμα (SCC) χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις σκυροδέτησης στοιχείων-κόμβων με πυκνούς οπλισμούς, για μείωση του συνολικού χρόνου σκυροδέτησης, για σκυροδέτηση πολύπλοκων γεωμετρικών σχημάτων καλουπιών, για μείωση του θορύβου και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Το SCC είναι σκυρόδεμα που αποτελείται από τις ίδιες πρώτες ύλες όπως και το συμβατικά δονούμενο σκυρόδεμα, αλλά έχει ιδιαίτερα ρεολογικά χαρακτηριστικά και μπορεί να συμπυκνώνεται με το ίδιο βάρος του. Για την παραγωγή SCC με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ρεολογίας, απαραίτητος θεωρείται ο σωστός αρχικός σχεδιασμός του μείγματος με χρήση προσμίκτων τεχνολογίας της Sika.

Τεχνογνωσία Sika για αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα

Για παραγωγή αυτοσυμπυκνούμενου σκυροδέματος είναι απαραίτητη η χρήση ειδικών υπερρευστοποιητών, οι οποίοι θα διατηρήσουν το λόγο Νερού/Τσιμέντο σε χαμηλά επίπεδα και θα διατηρήσουν σταθερή την ομοιογένεια και το ιξώδες του μείγματος.

Κατά περίπτωση χρησιμοποιούνται και ειδικοί τροποιητές ιξώδους, για ακόμη μεταλύτερη σταθερότητα μείγματος.

Εξερευνήστε την πλήρη γκάμα προϊόντων μας για αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα

Χρειάζεστε βοήθεια για το σχεδιασμό μείγματος;