Αποκαλουπωτικά προϊόντα, διαφόρων χημικών βάσεων και τεχνολογιών, που επιτρέπουν την ομαλή αποκαλούπωση των στοιχείων του σκυροδέματος, μειώνουν τους χρόνους καθαρισμού καλουπιών και βελτιώνουν την αισθητική και την εμφάνιση των τελικών στοιχείων.