Τα βελτιωτικά ωρίμανσης συντελούν στη σωστή ωρίμανση του σκυροδέματος, αποτρέποντας την πρόωρη ξήρανσή του και επιτρέποντας την πλήρη ενυδάτωση του τσιμέντου.