Οι υπερρευστοποιητές 3ης γενιάς για προκατασκευασμένο σκυρόδεμα βελτιώνουν την εργασιμότητα του σκυροδέματος με ταυτόχρονη σημαντική μείωση του περιεχόμενου νερού του μείγματος, στοχεύοντας στην επιτάχυνση ανάπτυξης αντοχών.