Χρωστικές σκυροδέματος για παραγωγή συγκεκριμένης αισθητικής στοιχείων, διαθέσιμες σε 7 αποχρώσεις.