Οι ίνες βελτιώνουν σημαντικά τη συμπεριφορά του σκυροδέματος ως προς τη ρηγμάτωση και το μοτίβο θραύσης, προσφέροντας εξαιρετικά πλεονεκτήματα για όλους τους εμπλεκόμενους στην κατασκευαστική διαδικασία.

Γιατί ινοπλισμένο σκυρόδεμα;

Η ενσωμάτωση στο μείγμα σκυροδέματος ινών διαφορετικών υλικών και σχημάτων, ενισχύει την ολικόμότητα, την ενέργεια απορρόφησης και εν γένει τα μηχανικά του χαρακτηριστικά.  

Οι ίνες συντελούν σε ομοιόμορφη κατανομή του οπλισμού στο μείγμα, προσφέροντας επίσης αυξημένη συνοχή.