Ειδικής τεχνολογίας πρόσμικτα, χάρις στη χρήση των οποίων καθίσταται εφικτή η χρήση σκυροδέματος σε έργα και χρόνους που στο παρελθόν θα ήταν εξωπραγματικό.