Οι ίνες που θα ενσωματωθούν στο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα μπορεί να είναι είτε συνθετικές μικροϊνες για αποφυγή ρηγματώσεων/πρόληψη έναντι εκρηκτικής αποφλοίωσης, είτε δομητικών εφαρμογών συνθετικές μακροΐνες για αύξηση της ενέργειας απορρόφησης. Πολύ συχνή είναι και η χρήση μεταλλικών ινών στο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα.

Γιατί ινοπλισμένο σκυρόδεμα;

Η ενσωμάτωση στο μείγμα σκυροδέματος ινών διαφορετικών υλικών και σχημάτων, ενισχύει την ολικόμότητα, την ενέργεια απορρόφησης και εν γένει τα μηχανικά του χαρακτηριστικά.  

Οι ίνες συντελούν σε ομοιόμορφη κατανομή του οπλισμού στο μείγμα, προσφέροντας επίσης αυξημένη συνοχή.