Τα προϊόντα αποκαλούπωσης παίζουν τεράστιο ρόλο για την τελική εμφάνιση των παραδιδόμενων στοιχείων, αλλά επηρεάζουν συνολικά και τον κύκλο εργασιών της μονάδας παραγωγής.