Οι ίνες σε στοιχεία προκατασκευασμένου σκυροδέματος προσφέρουν λιγότερες ρηγματώσεις συρρίκνωσης στο πρώιμο στάδιο ωρίμανσης, αλλά και μειωμένη φύρα για την παραγωγή.

Γιατί ινοπλισμένο σκυρόδεμα;

Η ενσωμάτωση στο μείγμα σκυροδέματος ινών διαφορετικών υλικών και σχημάτων, ενισχύει την ολικόμότητα, την ενέργεια απορρόφησης και εν γένει τα μηχανικά του χαρακτηριστικά.  

Οι ίνες συντελούν σε ομοιόμορφη κατανομή του οπλισμού στο μείγμα, προσφέροντας επίσης αυξημένη συνοχή.