Χάρις σε αυτά τα προϊόντα και προσεκτικό σχεδιασμό, το σκυρόδεμα μπορεί από ένα ιδιαίτερα ανθεκτικό υλικό να μεταβληθεί σε ένα τελικό στοιχείο που θα ανθίσταται στην πλειονότητα των καταπονήσεων που του επιβάλλονται.