Χάρις σε αυτά τα προϊόντα και αυστηρά βιομηχανοποιημένο σχεδιασμό, τα τελικά στοιχεία προκατασκευασμένου σκυροδέματος μεταβάλλονται σε τελικά στοιχεία αυξημένης ανθεκτικότητας σε περιβαλλοντικές καταπονήσεις.