Ο δομικός σχεδιασμός και η κατασκευή με προκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος απαιτεί ευπροσάρμοστα προϊόντα, από το υγρό σκυρόδεμα προκατασκευής, μέχρι την ανέγερση επί τόπου. Η Sika, ως προμηθευτής πλήρους γκάμας, ανταποκρίνεται στη διαφορετική πολυπλοκότητα ολόκληρης της διαδικασίας παραγωγής και κατασκευής προκατασκευασμένων στοιχείων σκυροδέματος με λύσεις για όλες τις απαιτήσεις.

Πλήρης γκάμα συστημάτων & λύσεων

Επισκευή προκατασκευασμένου στοιχείου

Η βιομηχανία των προκατασκευών, τόσο στη φάση της παραγωγής στοιχείων σκυροδέματος, όσο και κατά τη φάση συναρμολόγησης και τοποθέτησής τους στο έργο, εμπεριέχει πολλούς παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Είτε χρειάζεστε αύξηση της παραγωγής και συντόμευση των χρόνων αποκαλούπωσης, είτε βελτιωμένη τελική επιφάνεια, η Sika είναι εδώ, με μία ευρεία γκάμα προϊόντων και λύσεων. Η Sika δεν προσφέρει μόνο πρόσμικτα στην παραγωγή προκατασκευασμένου σκυροδέματος. Διαθέτουμε μία πλήρη σειρά προϊόντων για κάθε ανάγκη, μέχρι την τελική παράδοση του έργου:  

Πρόσμικτα παραγωγής υγρού σκυροδέματος
Ειδικά πρόσμικτα στοιχείων ύφυγρου σκυροδέματος
Αποκαλουπωτικά
Βελτιωτικά ωρίμανσης
Επισκευαστικά κονιάματα & προϊόντα τελικού φινιρίσματος
Σφραγιστικά
Χημικές αγκυρώσεις
Έγχυτα κονιάματα
Συστήματα στεγανοποίησης υπογείων κατασκευών
Προστατευτικές βαφές

Εξερευνήστε την πλήρη γκάμα προϊόντων μας για προκατασκευασμένο σκυρόδεμα

Υπερρευστοποιητές 3ης γενιάς

Οι υπερρευστοποιητές 3ης γενιάς για προκατασκευασμένο σκυρόδεμα βελτιώνουν την εργασιμότητα του σκυροδέματος με ταυτόχρονη σημαντική μείωση του περιεχόμενου νερού του μείγματος, στοχεύοντας στην επιτάχυνση ανάπτυξης αντοχών.

Βελτιωτικά συμπύκνωσης ύφυγρου σκυροδέματος

Ειδικά πρόσμικτα που βελτιώνουν τη συμπύκνωση, τη διαχείριση και τη μείωση απορριπτέων προϊόντων, συντελώντας έτσι στην βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας, αλλά και στην επαύξηση της τελικής ποιότητας έγχρωμων προϊόντων.

Πρόσμικτα επαύξησης ανθεκτικότητας

Χάρις σε αυτά τα προϊόντα και αυστηρά βιομηχανοποιημένο σχεδιασμό, τα τελικά στοιχεία προκατασκευασμένου σκυροδέματος μεταβάλλονται σε τελικά στοιχεία αυξημένης ανθεκτικότητας σε περιβαλλοντικές καταπονήσεις.

Χρωστικές

Χρωστικές σκυροδέματος για παραγωγή συγκεκριμένης αισθητικής στοιχείων, διαθέσιμες σε 7 αποχρώσεις.

Αποκαλουπωτικά μέσα

Τα προϊόντα αποκαλούπωσης παίζουν τεράστιο ρόλο για την τελική εμφάνιση των παραδιδόμενων στοιχείων, αλλά επηρεάζουν συνολικά και τον κύκλο εργασιών της μονάδας παραγωγής.

Βελτιωτικά ωρίμανσης

Βοηθητικά προϊόντα ωρίμανσης, που συνεισφέρουν στη σωστή ωρίμανση του σκυροδέματος, αποτρέποντας την πρόωρη ξήρανσή του και επιτρέποντας την πλήρη ενυδάτωση του τσιμέντου.

Χρειάζεστε βοήθεια για το σχεδιασμό μείγματος;

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν

Δομητική ενίσχυση, συγκόλληση & αγκύρωση

Η χρήση ενός κτιρίου ή ενός έργου πολιτικού μηχανικού μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια της ζωής του. Για παράδειγμα η λειτουργία του μπορεί να μεταβληθεί, τα φορτία μπορεί να αυξηθούν ή να απαιτηθούν υψηλότερα πρότυπα κτιρίου και η δομή να πρέπει κατά συνέπεια να καταστεί συμβατή με αυτές τις απαιτήσεις. Οι ιστορικές ή ορόσημες κατασκευές μπορεί να χρειαστεί να ενισχυθούν με διακριτό τρόπο χωρίς να επηρεαστούν το αρχικό σχέδιο ή οι μορφές. Για να παραταθεί η λειτουργικότητα μιας κατασκευής στο χρόνο, η δομητική ενίσχυση αποτελεί μια ασφαλή επιλογή. Η Sika παρέχει ολοκληρωμένα συστήματα για κάθε είδους δομική ενίσχυση. Είτε η απαίτηση είναι η αύξηση της αντοχής σε κάμψη, διάτμηση ή σεισμική δραστηριότητα, δοκιμασμένα και αποδεδειγμένα συστήματα Sika διατίθενται για χρήση σε φέρουσες κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα, χάλυβα, ξύλο και τοιχοποιία.