2019
Ακαρνανικά Όρη, Αιτωλοακαρνανία

Περιγραφή Έργου

Το έργο αφορά στη δημιουργία αιολικού πάρκου στα Ακαρνανικά όρη του δήμου Ακτίου – Βόνιτσας, το οποίο θα αποτελείται από 11 ανεμογεννήτριες με δυναμικότητας 3,8 MW έκαστη (41,8 MW συνολική δυναμικότητα παραγωγής). Κάθε θεμέλιο της ανεμογεννήτριας είχε συνολικό όγκο ~600m3, με την προδιαγραφή να αναφέρει χρήση σκυροδέματος κατηγορίας C30/37 σκυρόδεμα κάθε θεμελίου – άρα σύνολο ~7.000m3 σκυροδέματος. Κάθε πυλώνας ανεμογεννήτριας έχει ύψος 84 m και το άνοιγμα κάθε φτερού ανεμογεννήτριας είναι 65m. Για τις ανάγκες εγκατάστασης των ανεμογεννητριών έπρεπε να κατασκευαστεί ένα σύστημα εσωτερικής οδοποιίας εντός του αιολικού πάρκου, μήκους 8 Km και πλάτους από 5 μέχρι 10m. Παράλληλα έπρεπε να κατασκευαστεί ένα υπόγειο ηλεκτρικό δίκτυο μήκους όσο και της εσωτερικής οδοποιίας, καθώς επίσης και ένα κτίριο, το οποίο θα χρησιμεύει ως κέντρο ελέγχου, εμβαδού 237 m2. Σε ότι αφορά τα συνοδά έργα, που θα χρησιμεύουν για τη λειτουργία του αιολικού πάρκου, αυτά είναι ένας υποσταθμός για ανύψωση της τάσης 36/150KW κι ένα εναέριο δίκτυο τύπου υψηλής τάσης μήκους 9 Km για τη μεταφορά του ηλεκτρικού ρεύματος από το αιολικό πάρκο στον υποσταθμό, ενώ θα δημιουργηθεί και ένας δρόμος πρόσβαση με κατεύθυνση προς την κορυφογραμμή των Ακαρνανικών Όρεων, όπου θα εγκατασταθεί το αιολικό πάρκο.

H λύση της SIKA

Κατά την κατασκευή του αιολικού πάρκου, η Sika Hellas υπήρξε αρωγός στην παροχή των κατάλληλων προϊόντων.

Παραγωγή σκυροδέματος:
Το μείγμα σκυροδέματος, κατηγορίας C30/37 και εργασιμότητας S4 έπρεπε να διαθέτει υψηλή ρευστότητα, να είναι σταθερό, συνεκτικό και να παραμένει εργάσιμο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Στο μείγμα σκυροδέματος ενσωματώθηκε επιβραδυντής Sika® Plastiment®-20 R και υπερρευστοποιητής/μειωτής νερού υψηλής δραστικότητας Sika® ViscoCrete® Ultra-450. Το μείγμα έπρεπε να διαθέτει συνδυασμό ρευστότητας, αλλά και συνεκτικότητας, καθώς ο οπλισμός των θεμελιώσεων ήταν εξαιρετικά πυκνός: Ο συνδυασμός αυτών των δύο προσμίκτων προσέδωσε στο μείγμα την απαιτούμενη αρχική ρευστότητα, αλλά και παρατεταμένη διατήρηση. Και τα δύο πρόσμικτα φέρουν σήμανση CE και Δήλωση Επιδόσεων σύμφωνα με ΕΝ 934-2.
Μετά τη σκυροδέτηση, στη φρεσκοστρωμένη επιφάνεια εφαρμόστηκε αντιεξατμιστική μεμβράνη Sika® Antisol® Ε. Το Sika® Antisol® E ψεκάζεται σε φρεσκοστρωμένη επιφάνεια σκυροδέματος και δημιουργεί μία λεπτή μεμβράνη για να μειωθεί η πρόωρη απώλεια του νερού ανάμειξης. Χωρίς διαταραχή της διαδικασίας πήξης, το σκυρόδεμα ωριμάζει ομαλά ώστε να αποκτήσει τις βέλτιστες ιδιότητές του. Το Sika® Antisol® E φέρει πιστοποιητικό σύμφωνα με ASTM C 309-81, σε ό,τι αφορά στην αποδοτικότητά του στην αποτροπή απώλειας νερού σκυροδέματος κατά τη φάση ωρίμανσης-σκλήρυνσης.
Μετά την ωρίμανση της επιφάνειας, στο σκυρόδεμα εφαρμόστηκε το 1-συστατικού ανιονικό ασφαλτικό γαλάκτωμα Igol®-A.

Εδράσεις ακριβείας & πλήρωση αρμών:
Η πλήρωση του κενού μεταξύ της θεμελίωσης και της μεταλλικής φλάντζας της ανεμογεννήτριας πληρώθηκε με το 1-συστατικού, τσιμεντοειδές κονίαμα χυτεύσεων υψηλής ακρίβειας SikaGrout®-3200. Το κονίαμα SikaGrout®-3200 είναι ταχείας ωρίμανσης, ελεύθερης ροής και αντισταθμιζόμενης συρρίκνωσης που εξασφαλίζει ανάληψη υψηλών πρώιμων και τελικών αντοχών. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για ανεμογεννήτριες στη ξηρά (εδράσεις κάτω από πλάκες). Αναλαμβάνει αντοχές της τάξεως των 60MPa σε μία ημέρα, ενώ οι τελικές του αντοχές ισοδυναμούν με σκυρόδεμα κατηγορίας C70/85 (~90 MPa στις 28 ημέρες). Το SikaGrout®-3200 φέρει σήμανση CE και Δήλωση Επιδόσεων σύμφωνα με ΕΝ 1504-6 ως αγκυρωτικό υλικό, ενώ είναι πιστοποιημένο έναντι κόπωσης.

 

Συμμετέχοντες στο έργο:

Ιδιοκτήτης
ΠΕΡΓΑΝΤΗ ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ Α.Ε.

Εργολάβος του συνόλου των εργασιών εκτός της προμήθειας των ανεμογεννητριών
ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα
 
 

Προϊόντα & συστήματα που χρησιμοποιήθηκαν

Sika® Plastiment®-20 R: Επιβραδυντής σκυροδέματος 9tn
Sika® ViscoCrete® Ultra-450: Υπερρευστοποιητής σκυροδέματος 23tn
Sika® Antisol® E: Αντιεξατμιστική μεμβράνη σκυροδέματος 1,7 tn
Igol® A: Ασφαλτικό γαλάκτωμα 4tn
SikaGrout®-3200: Κονίαμα εδράσεων & πληρώσεων υψηλής ακρίβειας 25tn

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν

  

  

Γραφτείτε στο newsletter μας: