2018
Χανιά, Κρήτη

Περιγραφή Έργου

Το Euphoria Resort & Spa αποτελεί το νέο πεντάστερο ξενοδοχείο του ομίλου Μαθιουλάκη, που κατασκευάστηκε σε μία παραθαλάσσια έκταση 60 στρεμμάτων, στην περιοχή Σκουτελώνας Κολυμπαρίου Χανίων. Το νέο ξενοδοχείο, 690 κλινών, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 41 εκ. ευρώ άνοιξε τις πύλες του στις 11 Μαΐου 2018. Το ξενοδοχείο διαθέτει 287 δωμάτια, 3 εστιατόρια, πλήρως εξοπλισμένο spa, εσωτερική & εξωτερική πισίνα, δωρεάν υδάτινο πάρκο, γυμναστήριο και παιδική χαρά και αποτελεί το νέο απόκτημα του Ομίλου Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων Minoa Hotels Group.
Για ένα ξενοδοχείο, όπως το πολυτελές Euphoria Resort στο Κολυμπάρι Χανίων, η παροχή υψηλής ποιότητας υποδομών και υπηρεσιών για ιδανικές οικογενειακές διακοπές αποτελεί το επίκεντρο της φιλοσοφίας του, δίνοντας έμφαση στη φιλοξενία, στην ευεξία, στην αναζωογόνηση, αλλά και στη φιλικότητα προς το περιβάλλον. Με γνώμονα αυτά τα κριτήρια, έγινε ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της σύλληψης.

Απαιτήσεις Έργου

Μία ξενοδοχειακή μονάδα που προσδοκά να παρέχει το μέγιστο δυνατό επίπεδο υπηρεσιών σε μία αμιγώς τουριστική περιοχή που προσελκύει επισκέπτες παγκοσμίως, απαιτήθηκαν υλικά και συστήματα κυριολεκτικά από τα θεμέλια μέχρι την οροφή. Πρόσμικτα παραγωγής σκυροδέματος διαφόρων κατηγοριών και τύπων, παραγωγή στεγανού σκυροδέματος, συστήματα στεγανοποίησης υπογείων και πισινών, συστήματα υγρομόνωσης δωμάτων, επισκευαστικά υλικά, προϊόντα επίστρωσης δαπέδων, υλικά ελαστικής σφράγισης & συγκόλλησης αποτελούν ενδεικτικά τις βασικές κατηγορίες εφαρμογών για τις οποίες έπρεπε να προταθεί το βέλτιστο σύστημα προϊόντων που να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της μελέτης.

Η λύση της SIKA

Για όλες τις κατηγορίες εφαρμογών, προτάθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν προϊόντα και συστήματα Sika.

Παραγωγή σκυροδέματος:

Για τις ανάγκες της κτιριακής κατασκευής απαιτήθηκαν συνολικά περισσότερα από 20.000m3 σκυροδέματος, ποικίλων κατηγοριών και απαιτήσεων χαρακτηριστικών στη νωπή & σκληρυμένη φάση. Για όλες τις κατηγορίες συμβατικών σκυροδεμάτων χρησιμοποιήθηκε συνδυασμός επιβραδυντή Sika® Plastiment®-40 & υπερρευστοποιητή Sika® ViscoCrete® -300.Η παραγωγή όλων των κατηγοριών συμβατικών σκυροδεμάτων με αυτό το συνδυασμό προσμίκτων διασφάλισε αφενός στη νωπή φάση την απαιτούμενη διατήρηση εργασιμότητας λόγω της απόστασης του παρασκευαστηρίου από το έργο και αφετέρου στη σκληρυμένη φάση την ανάληψη των σχεδιασμένων αντοχών χωρίς κανένα πρόβλημα.

Παραγωγή στεγανού σκυροδέματος:

Για το σκυρόδεμα όλων των υπόγειων και των πισινών (εσωτερικών & εξωτερικών) χρησιμοποιήθηκε το Σύστημα Παραγωγής Στεγανού Σκυροδέματος Sika®. Το σύστημα προσέφερε τεχνικά άρτια λύση, εύκολα υλοποιήσιμη, διασφαλισμένης αποδοτικότητας, καθώς η οποιαδήποτε αστοχία τόσο στα υπόγεια, όσο και στις πισίνες σηματοδοτεί κίνδυνο συνολικά για την κατασκευή και την εύρυθμη λειτουργία της ξενοδοχειακής μονάδας.

Συμμετέχοντες στο έργο:

Ιδιοκτήτης : Όμιλος Μαθιουλάκη

Ανάδοχος κατασκευής: ΤΟΜΕΣ Α.Τ.Ε.

Αρχιτεκτονική μελέτη: Β. Λαμπρινός & MM Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Π.Ε.

Παραγωγή σκυροδέματος: ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα
 
 

To Σύστημα Στεγανού Σκυροδέματος Sika προσφέρει ενδογενή στεγανοποίηση σε ολόκληρη τη μάζα του σκυροδέματος κι όχι επιφανειακά με τη μορφή επίστρωσης. Αποτελείται βασικά από το συνδυασμό:

- Σκυροδέματος Μειωμένης Υδατοπερατότητας, για το οποίο καθορίζονται οι βασικές απαιτήσεις σχεδιασμού με τη χρήση ειδικών προσμίκτων
- Προϊόντων σφράγισης αρμών, με στόχο την τήρηση βασικών αρχών ορθής σφράγισης αρμών κατασκευής ή διαστολής, καθώς και την ορθή σφράγιση των διεισδύσεων (π.χ. σωληνώσεις)

Στα βασικά του πλεονεκτήματα συγκαταλέγονται:
• Το ότι δεν απαιτεί χώρο περιμετρικά για εργασίες στεγανοποίησης (άρα μεγιστοποιείται ο οικοδομίσιμος χώρος και μειώνεται το κόστος εκσκαφής και απόρριψης)
• Η μείωση των απαιτούμενων εργασιών και κόστους κατασκευής
• Η ταχύτερη ολοκλήρωσης της κατασκευής
• Η προστασία του σκυροδέματος ενδογενώς (σε όλη τη μάζα του) ενάντια στη διείσδυση νερού και βλαπτικών συστατικών

 

Στεγανο σκυροδεμα

Το Σύστημα Στεγανού Σκυροδέματος Sika αποτελεί μία λύση δύο βημάτων, το πρώτο βήμα ήταν η παραγωγή βελτιστοποιημένου μείγματος σκυροδέματος, τηρώντας συγκεκριμένες οδηγίες σύνθεσης και με χρήση προσμίκτων Sika. Βάσει του συστήματος Στεγανού Σκυροδέματος Sika τηρούνται συστάσεις για βέλτιστη σύνθεση σκυροδέματος από πλευράς αναλογιών των α’ υλών, με συνδυαστική χρήση ειδικών προσμίκτων. Καθώς το σκυρόδεμα είναι από τη φύση του ένα πορώδες υλικό, μόνο με μείωση του λόγου Νερού/Τσιμέντο μπορεί να περιοριστεί το πορώδες του και συνεπώς να διασφαλιστεί μακροπρόθεσμη στεγανότητα. Αυτό επιτυγχάνεται σε πρώτο επίπεδο με χρήση των ειδικών υπερρευστοποιητών τεχνολογίας πολυκαρβοξυλικών πολυμερών 3ης γενιάς Sika® ViscoCrete® & Sika® ViscoFlow®. Σε δεύτερο επίπεδο, η χρήση ειδικών στεγανοποιητικών προσμίκτων προσφέρει το μέγιστο δυνατό επίπεδο ενδογενούς στεγανότητας.

Για το συγκεκριμένο μείγμα χρησιμοποιήθηκε συνδυασμός υπερρευστοποιητή Sika® ViscoCrete® Ultra-350 και του στεγανοποιητικού προσμίκτου & σφραγιστικού πορώδους Sika®-1+. Το σημαντικότερο στην περίπτωση της παραγωγής μείγματος Στεγανού Σκυροδέματος Sika® είναι το ότι η Sika προτείνει μεθόδους αξιολόγησης του επιπέδου στεγανότητας που επιτυγχάνεται, με μετρήσιμα αποτελέσματα. Συνεπώς η αποδοτικότητα του Συστήματος Στεγανού Σκυροδέματος Sika είναι αυταπόδεικτη και μετρήσιμη. 

Σε ό,τι αφορά στο δεύτερο βήμα της διασφάλισης της στεγανότητας της πισίνας, αυτό επιτεύχθηκε με χρήση προϊόντων Sika για σφράγιση διεισδύσεων και σωληνώσεων κάθε τύπου με χρήση υδροδιογκούμενων προδιαμορφωμένων προφίλ τεχνολογίας SikaSwell®. Τα προϊόντα της ομάδας SikaSwell® περιλαμβάνουν σφραγιστικά πολυουρεθανικής βάσης και προδιαμορφωμένα προφίλ ακρυλικής βάσης, τα οποία τοποθετούνται σε κατασκευαστικούς αρμούς, πριν τη σκυροδέτηση. Λόγω της φύσεως του υλικού κατασκευής τους διογκώνονται παρουσία νερού και φράσουν κενά και πόρους – ακόμη και ρωγμές!

σφράγιση διεισδύσεων και σωληνώσεων
Στεγανοποίηση υπογείων, πισινών και χώρων υγρών διεργασιών:

Σε ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα αυτού του βεληνεκούς, που βρίσκεται σε παραθαλάσσια γεωγραφική τοποθεσία υπήρχαν εκτεταμένες ανάγκες για στεγανοποίηση υπογείων, χώρων υγρών διεργασιών (μπάνια δωματίων, κουζίνες), αλλά και των πισινών – εσωτερικών & εξωτερικών. Η συνολική επιφάνεια της κατασκευής που έπρεπε να στεγανοποιηθεί ανερχόταν σε 15.000m2 για τα υπόγεια και 6.000m2 για τις πισίνες και τους χώρους υγρών διεργασιών. Για τη στεγανοποίηση των υπογείων χώρων χρησιμοποιήθηκαν τσιμεντοειδή στεγανοποιητικά κονιάματα τεχνολογίας Sikalastic®, 1- και 2- συστατικών, καθώς και ασφαλτικές επιστρώσεις τεχνολογίας Igol® & Igolatex®. Επιπλέον βοηθητικά συστήματα που διασφάλιζαν το επίπεδο στεγανότητας σε ενώσεις και αρμούς ήταν το Σύστημα Sikadur Combiflex®, η ειδική ταινία στεγανοποίησης Sika® SealTape F καθώς και υδροφραγές Sika® Waterbars. Τέλος, για προστασία τοιχίων χρησιμοποιήθηκε και ασφαλτική μεμβράνη Sika® Bituseal T-640 PG (-20°C) HR.

υγρωμονωση δωματος
Υγρομόνωση δωμάτων:

Για την υγρομόνωση των δωμάτων των κτιριακών εγκαταστάσεων της ξενοδοχειακής μονάδας, συνολικής επιφάνειας >10.000m2 χρησιμοποιήθηκε σύστημα υγρών μεμβρανών τεχνολογίας Sikalastic®. Τα συστήματα υγρών μεμβρανών Sika καθιστούν δυνατή την υλοποίηση σχεδίων και αρχιτεκτονικής σύλληψης έξω από τα συνηθισμένα, καθώς μπορούν να εφαρμοστούν σχεδόν σε όλους τους τύπους δωμάτων και είναι ιδιαιτέρως κατάλληλα για δώματα με περίπλοκη γεωμετρία και λεπτομέρειες. Επιπλέον, ως συστήματα χωρίς ραφές και ενώσεις, αποτελούν τη βέλτιστη επιλογή για δώματα υψηλών αισθητικών απαιτήσεων και μακράς απόδοσης στο χρόνο. Εφαρμοζόμενα σε λευκή απόχρωση (RAL 9016), τα συστήματα υγρών μεμβρανών παρέχουν εξαιρετικές ιδιότητες συντελεστή ανακλαστικότητας ηλιακής ακτινοβολίας, καθιστώντας τα δώματα αυτά αυτομάτως ως «ψυχρά» δώματα (Cool Roofs). Με τον τρόπο αυτό περιορίζεται το φαινόμενο της θερμικής αστικής νησίδας, αλλά και το συνολικό ενεργειακό κόστος που απαιτείται για την ψύξη της κτιριακής κατασκευής.
Επιπλέον, το σύστημα υγρομόνωσης δωμάτων με υγρές ελαστικές μεμβράνες Sika που εφαρμόστηκε είναι βάσης τεχνολογίας MTC®, δηλαδή είναι βασισμένο σε έναν μοναδικό τύπο ωρίμανσης τεχνολογίας που ενεργοποιείται από την υγρασία, αλλά δεν επηρεάζεται από αυτή κατά τη διάρκεια της ωρίμανσης. Αυτό σημαίνει πως οι μεμβράνες αυτές μπορούν να ωριμάζουν σε ένα μεγάλο εύρος συνθηκών, συμπεριλαμβάνοντας ακραίες διακυμάνσεις θερμοκρασίας και υγρασίας. Αντίθετα με τα συμβατικά πολυουρεθανικά συστήματα υγρών μεμβρανών, δεν απελευθερώνουν CO2, κάτι που συχνά προκαλεί φαινόμενα αφρισμού και η εφαρμογή τους δεν επηρεάζεται από δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες. Βάσει αυτής της λογικής χρησιμοποιήθηκε για τα δώματα των κτιριακών κατασκευών σύστημα που αποτελούνταν από αστάρι Sika® Concrete Primer, βασική στρώση Sikalastic®-612 και τελική ανακλαστική στρώση Sikalastic®-621 TC.

Εξομάλυνση δαπέδων & Ελαστική Συγκόλληση:

Για τα δάπεδα της ξενοδοχειακής μονάδας επιλέχθηκε επικόλληση LVT πλακιδίων (luxury vinyl tiles). Καθώς όμως η επιφάνεια έπρεπε να είναι εντελώς λεία, για την εξομάλυνσή της χρησιμοποιήθηκε το 1-συστατικού, τσιμεντοειδές, αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα Sikafloor®-100 Level. Στα πλεονεκτήματα του υλικού συγκαταλέγεται η υψηλή του στεγανότητα ενάντια σε συγκολλητικά διασποράς, το λείο φινίρισμα της τελικής επιφάνειας και η καταλληλότητά του για εφαρμογές σε συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης. Η αυτοεπιπεδούμενη συνεκτικότητα του μείγματος διασφαλίζει απρόσκοπτη και τάχιστη εφαρμογή με άντληση.
Επί της λείας επιφάνειας δαπέδων πραγματοποιήθηκε επικόλληση LVT πλακιδίων με χρήση της 1-συστατικού κόλλας διασποράς Schönox® Multi Object.
Η Schönox® Multi Object προσφέρει υψηλή καλυπτικότητα (έχει χαμηλή κατανάλωση), είναι κατάλληλη για εσωτερική χρήση (χωρίς διαλύτες, πιστοποιημένο προϊόν για εκπομπές VOC), αποτελεί πιστοποιημένο προϊόν για πλύση της επιφάνειας (ευκολία συντήρησης), ενώ είναι κατάλληλη για εφαρμογή συνδυαστικά με συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης και για καταπόνηση από ροδάκια καρεκλών γραφείου. Η συνολική επιφάνεια που καλύφθηκε με αυτοεπιπεδούμενα κονιάματα και πλακάκια LVT ήταν 10.000m2.

Σφράγιση αρμών:

Για τη σφράγιση αρμών όλων των τύπων (διαστολικών & κατασκευαστικών) σε εξωτερικούς χώρους (περιμετρικά βεραντών, υπαίθριων χώρων, παραθύρων κ.α.) χρησιμοποιήθηκε το πολυουρεθανικό σφραγιστικό 1-συστατικού Sikaflex®-11 FC+. To Sikaflex®-11 FC+ διαθέτει εξαιρετική μηχανική αντοχή και αντοχή σε γήρανση (καιρικές επιδράσεις). Συνολικά σφραγίστηκαν περίπου 15km αρμών.

Επισκευή & προστασία επιφανειών σκυροδέματος:

Σε διαδρόμους κυκλοφορίας πεζών περιμετρικών της εξωτερικής πισίνας εφαρμόστηκε ο προστατευτικός εμποτισμός Sikagard®-790 All-in-One Protect. Το προϊόν παρέχει προστασία ενάντια στη διείσδυση νερού και ελαίων, αποτρέπει τη δημιουργία λεκέδων και στιγμάτων, παρέχει «αόρατη» προστασία (δεν επιφέρει δηλαδή καμία αλλαγή στην εμφάνιση του υποστρώματος), ενώ είναι ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία. Οπουδήποτε απαιτήθηκε υλικό επισκευής χρησιμοποιήθηκαν τσιμεντοειδή και εποξειδικά κονιάματα Sika MonoTop® & Sikadur® αντίστοιχα.

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν:

Sika® Plastiment®-40
Sika® ViscoCrete®-300
Sika® ViscoCrete® Ultra-350
Sika®-1+
Sikalastic®-1k
Sikalastic®-152
Igol®/Igolatex®
SikaSwell®-A
Sika® Bituseal T-640 PG (-20°C) HR

Sika® Concrete Primer
Sikalastic®-612
Sikalastic®-621 TC
Sikafloor®-100 Level
Schönox® Multi Object
Sikaflex®-11 FC+
Sikadur®
Sika MonoTop®
Sikagard®-790 All-in-One Protect

Διαβάστε ακόμα

Κατά τη διάρκεια της φάσης σχεδιασμού νέων ξενοδοχείων και εκείνων που χρήζουν ανακαίνισης, οι μηχανικοί και οι σύμβουλοι πωλήσεων της Sika μπορούν να προσφέρουν λύσεις  με συστήματα και προϊόντα σε κάθε στάδιο ολοκλήρωσης του έργου - από την ίδρυση μέχρι την οροφή.
Η τεράστια εμπειρία της Sika σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο, μαζί με προϊόντα κορυφαίας ποιότητας, εξασφαλίζει την επιτυχή ολοκλήρωση ενός έργου.

Τα παρακάτω έντυπα περιέχουν ξενοδοχειακά έργα στην Ελλάδα στα οποία η Sika προμήθευσε συστήματα και προϊόντα για κάθε ζήτηση, παρέχοντας λύσεις εναρμονισμένες με την αισθητική σύλληψη κάθε κατασκευής.

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν

Έτοιμο & εργοταξιακό σκυρόδεμα

Ο σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα είναι μια συνεχώς εξελισσόμενη διαδικασία. Η εφεύρεση και η ανάπτυξη νέων μεθόδων κατασκευής, θέτουν αυξανόμενες απαιτήσεις στα δομικά υλικά. Οι παραγωγοί σκυροδέματος αντιμετωπίζουν αυτήν την τεχνολογική πρόκληση καθημερινά, παράλληλα με άλλους παράγοντες, όπως η οικονομία, η οικολογία, το κόστος πρώτων υλών και ενέργειας και η υλικοτεχνική πολυπλοκότητα. Κατά τη διάρκεια ολόκληρης της διαδικασίας κατασκευής, ο ίδιος ο χρόνος είναι ένας ολοένα και πιο σημαντικός παράγοντας. Η Sika παρέχει ένα ευρύ φάσμα προσμίκτων σκυροδέματος με καινοτόμες επιλογές για το σχεδιασμό μειγμάτων σκυροδέματος, είτε πρόκειται για ουσιαστική μείωση της περιεκτικότητας σε νερό με χρήση μειωτών νερού υψηλής δραστικότητας, είτε για οικονομικότερο σχεδιασμό μείγματος, είτε για εξασφάλιση υψηλής αρχικής ή τελικής αντοχής. Τα πρόσμικτα Sika σας βοηθούν να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις της σύγχρονης τεχνολογίας σκυροδέματος και επιχειρηματικής δράσης.
  

  

Γραφτείτε στο newsletter μας: